Događaji · IT

Informaciona bezbednost u informacionom društvu

Stalni razvoj informacione bezbednosti je jedan od uslova za korišćenje efekata  informacionog društva. Okrugli sto o informacionoj bezbednosti su organizovali Akademija za diplomatiju i bezbednost, Društvo za informatiku Srbije i agencija ZIPA i to je bila prilika da se oko 200 učesnika upozna sa najnovijim trendovima u razvoju informacione bezbednosti.

Uvodničari su bili domaći istraživači  i eksperti Nikola Marković, dr Boško Rodić, Vojislav Rodić, Aleksandar Trifoni, dr Todor Petković, dr Svetozar Radišić i mr Dušan Vasić. Oni nisu predstavili samo najnovija naučna i tehnološka saznanja, nego i sopstvena iskustva u razvoju informacione bezbednosti. Govorili su o: stanju informacione bezbednosti u informacionom društvu, u oblasti odbrane, unutrašnjih poslova, inostranih poslova, privrede i drugim delatnostima, partnerstvu između javnog i privatnog sektora, krivično pravnoj zaštiti elektronskih komunikacija, kompromitujućim elektromagnetskim zračenjima, kriptografskim sistemima, poslovnoj špijunaži, neokortikalnom ratu i drugim aspektima informacine bezbednosti.

Uvodničari i učesnici u diskusiji su izneli i niz predloga i inicijativa kao što su ratifikovanje Konvencije o kompjuterskom kriminalu, usvajanju novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dr. a  koje će se proslediti nadležnim organima.

Akademija za bezbednost će tekstove podnetih izlaganja i diskusija učesnika objaviti u posebnoj publikaciji a i nagovešteno je održavanje čitave serije predavanja i okruglih stolova o aktuelnim pitanjima informacione bezbednosti.

Leave a Reply