Događaji · IT

Informacioni sistem Telekoma sa integracijom sistema telekomunikacija

Sednica Odbora Udruženja informatičke delatnosti u proširenom sastavu, održana 6. februara, bila je tematski posvećena razvoju i implementaciji informacionog sistema Telekoma (TIS) sa integracijom sistema telekomunikacija – izgradnji OSS/BSS Telekom Srbija.

Ovaj savremeni i kompleksni sistem prezentovao je Radovan Cvetković, direktor Direkcije za informacione tehnologije Telekoma.

TIS je razvijen sopstvenim resursima Telekoma i predstavlja odgovor na postavljene ciljeve: razvoj i implementacija jedinstvenog IS koji će pružati podršku osnovnoj delatnosti Telekoma u skladu sa trendovima razvoja IS svetskih telekomunikacionih kompanija uz primenu metodološkog pristupa u razvoju IS i najnovijih informacionih tehnologija.

prezentacija

Leave a Reply