IT

Informatici priznanje za Najbolji projekat video nadzora

Kompanije AXIS organizovala je u Minhenu od 9 do 11 septembra Konferenciju svih svojih distributera i partnera u Evropi.
Na poziv organizatora prisustvovali su predstavnici JKP Informatika i prezentovan je, u saradnji sa kompanijom IP WAY, Projekat video nadzora u Novom Sadu. U toku prezentacije u sali je bilo vidljivo iskreno čuđenje i izraženo divljenje zbog realizovanog posla.

JKP Informatika - Novi Sad

Organizator je, poslednjeg dana Konferencije, uručio priznanja. Nemačka je dobila przinanje kao zemlja sa najviše ugrađenih kamera, Mađarskoj je priznat najveći napredak, a JKP Informatika je dobila nagradu za najbolji projekat video nadzora realizovan u 2009/2010. i uručena je statuica na čijem je postolju ugravirano ’Best Project Team 09/10’ JKP Informatika & IPWAY’. Ovo je veliko priznanje za JKP Informatiku i za grad Novi Sad, jer je uz izuzetne napore i veliku stručnost realizovana vizija u koju se verovalo.

Organizator je predložio da sledeću Konferenciju organizuje u Novom Sadu kako bi učesnicima, svojim partnerima, mogao ’in vivo’ da pokaže realizovan projekat-Projekat video nadzora Novog Sada

Leave a Reply