IT

Informatička obuka za žene

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, Vesna Šijački, uručila krajm decembra u Beški sertifikate polaznicama programa obuke za rad na računarima „Moja učionica“ u organizaciji Edukativnog centra i Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija.

Za rad na računarima obučeno je 12 žena, među kojima i članice prve ženske zemljoradničke zadruge u Vojvodini „Ruže Srema” iz Beške, sa ciljem da se ženama na selu obezbedi usavršavanje i sticanje potrebnih znanja i preduzetničkih veština za razvoj i implementaciju njihovih poslovnih ideja u okviru sektora agrobiznisa. Program obuke za rad na računarima realizovan je u okviru programskih aktivnosti Zavoda za ravnopravnost polova Agrobiznis i žene na selu kao ekonomski potencijal.

Cilj programa je da osnaži dosadašnje aktivnosti žena u sektoru agrobiznisa i motiviše ih da u postojeća znanja uključe elemente modernog poslovanja, a tradicionalne deletnosti prilagode uslovima savremenog tržišta. Na ovaj način doprinosi se zapošljavanju i samozapošljavanju žena na selu, a ekonomski osnažene žene, kao veliki socijalni kapital, imaju potencijal da postanu generatorke celokupnog ruralnog razvoja, što predstavlja dugoročni cilj ovog programa.

Leave a Reply