IT

Informatička pismenost, obrazovanje i zapošljavanje u IT sektoru u Srbiji

Pred mladima koji bi trebalo da odabirom škole ili fakulteta odrede svoju budućnost, čini se, težak je zadatak u vreme kada se u Srbiji barata cifrom od 730 hiljada nezaposlenih, kada je prosečna plata nešto viša od 30 hiljada dinara, kada se na zaposlenje čeka gotovo godinama.

Međutim, ako se pogleda statistika Nacionalne sužbe za zapošljavanje, koja kaže da je potražnja za kadrovima u oblasti informacionih tehnologija više nego dobra u odnosu na druge sektore u Srbiji i da se IT stručnjaci vrlo brzo nakon završenog školovanja zapošljavaju u struci, njihova odluka možda i ne mora da bude toliko problematična. Trenutno je teško proceniti koliko se godišnje u Srbiji školuje IT kadrova.

Procenjujemo da fakulteti i visoke škole u Srbiji godišnje upisuju nešto više od 1000 budućih inženjera čija struka je, gledano uopšteno, bliska informacionim tehnologijama. Broj onih koji godišnje diplomiraju nije niti trećina toga broja. To je veoma malo, a posebno zabrinjava činjenica da značajan deo stručnjaka neposredno po diplomiranju napusti Srbiju. Bojimo se da ne dobijemo više od par stotina inženjera profila informacionih tehnologija u celoj zemlji za godinu dana“, kaže o ovoj temi prof. dr Valentin Kuleto, direktor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS).

Saradnja privrede i obrazovnih institucija često je postavljano pitanje, a ocena stručnjaka je da je nivo saradnje trenutno nedovoljan. Razloga ima dosta, a prof. dr Valentin Kuleto kao prvi navodi izolaciju od jedne decenije, čime je nekoliko tehnoloških generacija u svim sektorima prošlo pored nas. Mnoge fabrike su izgubile tržišta, kadrove, potrebu za inovacijama i na kraju i same su postale ljušture bez sadržaja.

Tek u poslednje vreme počela je razmena ideja sa razvijenim svetom, ali i dalje nemamo dovoljno inovativnih kompanija. Dalje, fakulteti su izgubili značajan broj kadrova, broj projekata koje naručuje privreda smanjen je. Inicijativa pojedinih kompanija i nekih škola sada je važnija nego ikada, jer ambijent sam po sebi nije najpogodniji za razvoj saradnje privrede i obrazovanja. Comtrade i ITS predstavljaju svetao primer primerne održive i obostrano korisne saradnje privrede i obrazovanja, smatra Kuleto.

Uslovi na fakultetima koji obrazuju kadrove u oblasti informacionih tehnologija moraju da prate svetske trendove.

“Generalno, fakulteti koji se bave obrazovanjem ovog profila kadrova spadaju u red najopremljenijih i najorganizovanijih škola u našoj zemlji. To svakom ko želi da se bavi obrazovanjem inženjera IT postavlja visoke standarde. Mi te standarde podižemo na viši nivo, bez lažne skromnosti, to je već sada vidljiv doprinos kvalitetu inženjerskih studija u našoj zemlji. Sve škole ove vrste imaju jedan cilj, tu nema mesta konkurenciji, surevnjivosti ili marketinškim porukama: nekada smo bili izvoznik obrazovanja, sad smo izvoznik mozgova., nas to boli i želimo da vratimo „dobra stara vremena“, na moderan, efiksan i kvalitetan način. Iskustvo u učenju na daljinu može da nam pruži ogromne prednosti u tome“, navodi direktor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije, prof. dr Valentin Kuleto.

Veći broj inženjera u Srbiji učinio bi privredni život dinamičnijim. Lepota inženjerskog posla i važnost IT u sklopu cele struke u tome je što probija led ostalim strukama, smatra Kuleto, što stvara posao i otvara radna mesta, što povlači cele sektore za sobom, što svojom dinamičnošću, brzinom reakcije na promene u okruženju i globalnim karakterom svoga ukupnog uticaja predstavljaju šansu za celoživotnu karijeru ispunjenu zadovoljstvom, osećajem korisnosti, opipljivim pozitivnim uticajem na svet oko sebe i veoma motivišućom zaradom.

Inženjeri su kreativni potencijal privrede, a inženjerska radna mesta direktno otvaraju nova radna mesta, jer nova rešenja, novi proizvodi, nove tehnologije i novi softver povlače za sobom celu armiju uslužnih i servisnih kadrova, radna mesta u održavanju, prodaji, marketingu i menadžmentu.

Jedna poruka mladim ljudima na početku životnog puta: možda zvuči na prvi pogled paradoksalno, ali upisom inženjerskih studija činite najbolji korak ka otvaranju novih radnih mesta i smanjenju nezaposlenosti. Sebi, naravno, činite veliku uslugu za ceo život“, poručuje prof. dr Valentin Kuleto.

Leave a Reply