Događaji · IT

Informatičko/Internet pravo i upravljanje rizicima poslovanja

U Privrednoj komori Beograda je u saradnji sa gospodinom Alexom Petrovićem partnerom iz advokatske kancelarije Joksović, Stojanović i Partneri, 11. novembra 2008. godine održana prezentacija na temu: INFORMATIČKO/INTERNET PRAVO I UPRAVLJANJE RIZICIMA POSLOVANJA PONUĐAČA I KORISNIKA IT/ELEKTRONSKIH USLUGA.

Na prezentaciji je naglašen strateški značaj propisa koji se odnose na elektronsko poslovanje i značaj i potreba primene propisa za razvoj Informacionog društva Srbije i privredni razvoj Srbije u celini. Prikazana je primena informatičkog/internet prava u poslovanju, kako ponuđača tako i korisnika IT/elektronskih usluga, proaktivna primena informatičkog prava kao i integracija pravnih aspekata u poslovne procese.

Na skupu je prikazan i pregled važnijih domaćih propisa iz ove oblasti kao i propisa EU na koje je neophodno obratiti pažnju, izvršen je i praktičan osvrt na neke od potencijalnih rizika sa kojima se suočavaju ponuđači i korisnici IT/elektronskih usluga.

Na sastanku su predloženi sledeći zaključci:

  • Država treba da donese okvirne zakone koji će omogućiti poslovanje u sigurnijem ambijentu, koji će se ravnomerno primenjivati.
  • Neophodno je oformiti interdisciplinarne radne grupe koje će analizirati IT komponente različitih zakona kako bi unifikovali “pojmovnike” (npr. značenje “računarskog programa” treba biti isto u svim zakonima).
  • Primena EU direktiva treba da bude smislena i lokalizovana a ne puko prepisivanje i prevodjenje.
  • E-komponenta treba da je integrisana u svaki pojedinačni zakon.

Leave a Reply