IT

Informatika AD nudi platformu za virtualizaciju VMWARE

Informatika je direktan partner proizvođača najpoznatije platforme za virtualizaciju VMWARE. Hardverski deo rešenja pozicionirali su kroz direktna partnerstva sa kompanijama DELL i FUJITSU, čiji su proizvodi sertifikovani za upotrebu od strane samih proizvođača VMWARE.

Sa obzirom na veliki broj sertifikovanih ljudi VMWARE autorizovala je Informatiku AD  na najvišem Enterprize-nivou njihove klasifikacije partnera. Informatika je u kratkom periodu stekla značajna iskustva,  najponosniji su na virtualizaciju infrastrukture u kompaniji koja je naš najveći izvoznik – HIP Petrohemiji.

Uz saradnju sa stručnjacima Petrohemije Imformatika je uspela da za kratko vreme izvrši konsolidaciju i migrraciju postojećeg produkcionog okruženja na virtualnu infrastrukturu bez prekida u produkciji. Istovremeno, razvijena je  troslojna arhitektura, zasnovana na ORACLE proizvodima na virtualnoj infrastrukturi, čime je unapređena pouzdanost i sigurnost kompletnog produkcionog okruženja HIP Petrohemije.

Paralelno je izvršena i konsolidacija serverske infrastrukture, zahvaljujući IMV platformi, smanjen je broj potrebnih servera u produkciji, povećana efikasnost, odnosno stepen iskorišćenja servera čime su ostvarene značajne uštede kako one, direktno uočljive (potrošnja struje), tako i indirektne – u vidu smanjenja kompleksnosti samog rešenja, pa samim tim i broja potrebnih administratora za administriranje i održavanje produkcionog sistema čime se i upravljivost povećala.

Leave a Reply