IT

Informatika AD na meti brokerskih kuća

U vezi pokušaja preuzimanja „Informatike a.d.” od strane  „Citadel Securities” brokersko dilerskog društvo vlasnika 2,6% akcija, predsednik upravnog odbora izdao je sledeće saopštenje:

Informatika a.d. je 1990. i 1993. godine od društvenog vlasništva prešla u 100% privatno a.d., sa „samoupravno” podeljenim akcijama na 249 akcionara.

Tokom dosta godina nije bilo aktivnosti sa akcijama, osim formiranja portfelja sa 21.342 poklonjene akcije, koje su kasnije poništene.

Zakon nalaže da „Informatika a.d.” kao društvo sa više od 100 akcionara ne može da bude zatvoreno a.d., već ide na berzu od 08.05.2007. godine.

Finansijska konjuktura digla je vrednost akcija na preko 100€, čak do 200€, mada su javne procene predsednika Upravnog odbora bile da vrede 60-80€, a maksimalno 100€.

Konjukturu je iskoristilo rukovodstvo „Informatike”, otkupivši cca 10.000 akcija (pro rata) pred uključenje na berzu, da bi ih prodali krajem 2007. godine i tako „Informatika” zaradila blizu milion evra.

Zbog krize od sredine 2008. godine, fondovi i brokeri su izgubili oko 2,5 miliona evra u dosadašnjem trgovanju akcijama „Informatike”

Važno je naglasiti da trgovina na berzi i cene akcija nisu zavisile od poslovanja „Informatike” već isključivo od ponude i tražnje (špekulacija na berzi). Takođe, nijedan dinar „investitora sa berze” nije uložen direktno u „Informatiku”.

Od „napada” fonda Aktiva (savetnik D.Đunić) nije bilo specijalnih kontakata sa fondovima i brokerskim kućama, osim pojedinaca koji su tražili mesto u Upravnom odboru, jer su čuli da je „dobra plata”.

Najava mog povlačenja izazvala je živu aktivnost berzanskih mešetara. Predvodjeni su firmom „Citadel” (2,6% akcija „Informatike”). Povezali su se sa slovenačkim fondom Medvešek Pušnik (3,5% akcija) i hrvatskim ZB Invest (5,5% akcija). U grupi su i kastodi računi kod Vojvodjanske banke (5,1% akcija).

Kako ta grupa čini svega 16,7% korpusa akcionara, preduzete su akcije preko brokerskih kuća da se prikupe ovlašćenja malih akcionara, neosnovanim obećanjima da će podići cene akcija, otkupiti i slično. Unutar „Informatike” širili su glasove da sigurno uzimaju vlast i da ko ne da njima punomoćje biće otpušten.

Uvidjajući da je napad „Citadel-a” neprijateljski i znači veliki udar na poslovni položaj „Informatike”, razgovarao sam, pre Skupštine, sa glavnim vlasnikom „Citadel”, Milutinom Nikolićem. Ukazao sam mu na opasnosti koje taj čin nosi, pogotovu kada se ja povlačim. Tražio sam da razgovaramo poslovno, bez emocija, uvažavajući njihovu želju za zaradom koju je potencirao. Dogovorili smo se da sutra kontaktiram direktora Citadel brokeraja (Securities).

Na sastanku sa A. Bojovićem, direktorom brokerske kuće „Citadel”, bilo je jasno šta hoće. Glasaće za usvajanje godišnjeg izveštaja pod uslovom da dobiju svih 5 mesta u Upravnom odboru (preuzmu upravu) i postave menadžment, bez prezentacije programa i pravca razvoja firme. Ignorišu činjenicu da je odnos akcija na budućoj Skupštini cca 50-50%. Uočio sam i u prethodnom razgovoru sa Milutinom Nikolićem, da nema interes za poslovanje i zaštitu radnih mesta, a osnovno je zaposedanje vlasništva zgrade i prodaja.

Na Skupštinu su došli agresivno u velikom broju, sa advokatima, pa i u trenerkama i bermudama. Skupština je zapela kod verifikacije mandata, bilo je falsifikovanih ovlašćenja, a za kastodi račune punomoćje je potpisalo neovlašćeno lice. Pet časova je trajalo natezanje i pauze sa pregovorima, dok predsednik nije prekinuo Skupštinu. Sada je pat pozicija. Advokati i drugi konsultanti nam kažu da je Verifikaciona komisija postupila pravilno, a to potvrdjuju i „napadači” koji nas zasipaju novim verzijama ovlašćenja, a i prebacuju akcije sa kastodi računa na druge akcionare. Ovakvoj agresiji suprostavljali su se akcionari okupljeni oko Upravnog odbora (uglavnom zaposleni – 35%) i korporativni broker „Delta broker” (4,2%).

Karakterističan je arsenal „ubedjivanja” za vreme Skupštine – „Veoma cenimo Vas (S.Srećkovića). Vi ste podigli ovu firmu, bićete uvaženi savetnik u Upravnom odboru. Nećemo ispitivati prošli rad. Imamo moćne advokate, u sprezi samo sa policijom.” Zaposlenima su pretili da će izgubiti posao, da paze šta rade.

Cilj „Citadela” je jasan:

Ući upravljački u firmu, ne baviti se poslom i razvojem firme. Dovesti zaposlene akcionare u situaciju da prodaju akcije (nema plata, otpuštanje, atmosfera) pa zaraditi prodajom zgrade.

Niski udarci:

Pošto pritiscima na Skupštini nisu uspeli da preuzmu upravljanje firmom, iste večeri su počeli napadi i blaćenje na internet forumu.

Nestrpljivi da što pre realizuju svoje namere, direktor „Citadela” i povezana lica pišu pismo našim bankama i traže da ukinu kredite, garancije i druge neophodne instrumente za normalan rad firme. Pri tom se pozivaju na neistinitu tvrdnju da rukovodstvo nema mandat, zbog toga smo podneli krivičnu prijavu javnom tužiocu za nanošenje poslovne i druge štete.

Šta uraditi:

Informisati akcionare.
Informisati zaposlene.
Informisati nadležne institucije.
Organizovati se da zaštitimo prava zaposlenih i akcionara.
Učiniti sve da sačuvamo radna mesta, program firme, ime i tradiciju.

Slobodan Srećković
Predsednik Upravnog odbora

OTKRIVENE PRAVE NAMERE

Potvrđena je pretpostavka da brokerska firma Citadel, organizujući grupu fondova i brokera, pokušava da zaustavi poslovanje i uništi preduzeće Informatika ad.

U ovakvom cilju emitovano je prošle nedelje pismo bankama sa pozivom da obustave saradnju sa Informatikom. To pismo, zasnovano na neistinama,  predstavlja pokušaj ugrožavanja poslovanja pa je Informatika ad podnela krivičnu prijavu protiv potpisnika.

U prilogu je faksimil pisma Citadela i grupe upućenog bankama.

Pismo bankama

S. Kačarević, pomoćnik direktora za korporativne komunikacije

Leave a Reply