Događaji · IT

Infostud učesnik stručne konferencije

U okviru stručne konferencije “Društvena odgovornost kompanija i obrazovanje”, predstavnik Infostuda će biti jedan od učesnika panel diskusije na temu „Odgovorno ponašanje za budućnost” . U okviru prezentacije biće predstvaljene aktivnosti Infostuda i njegovih sajtova u procesu afirmacije neprekidnog obrazovanja i usavršavanja tokom čitavog života na ličnom i profesionalnom planu.  Pored Branislava Jovanovića, predstvnika  kompanije Infostud, na panelu će učestvovati i :
Marijana Pavlović , HR menadžer, KPMG Srbija
Miodrag Stojadinović , PR menadžer, DIN Philip Morris
Snežana Petrović, direktor komunikacija , LaFarge

Corporate social responsibility ili društvena odgovornost preduzeća prihvaćena je u modernim relacijama kao poslovanje koje je održivo i suštinski integrisano sa društvenom zajednicom.
Jedna od značajnih oblasti društvene odgovornosti preduzeća upravo jeste odgovorno obrazovanje. Nove potrebe tržišta radne snage, kao i poslovni i razvojni problemi sa kojima se javnost susreće, stavljaju kompanije i obrazovne institucije pred brojne izazove.

Koncepti kao što su ekonomija zasnovana na znanju, doživotno učenje nameću potrebu za dugoročnim planiranjem i stalnim unapređenjem procesa obrazovanja mladih i zaposlenih. Konferencija «CSR i obrazovanje» je usmerena ka menadžerima ljudskih resursa, ali i drugim menadžerima koji se susreću sa problemima adekvatnog obrazovanja svojih zaposlenih, ali i dugoročnim planiranjem radne snage u svojoj kompaniji.

Takođe, ciljnu grupu konferencije predstavlja i šira obrazovna javost koja svoje funkcionisanje mora prilagođavati modernim konceptima obrazovanja.

Кonferencija se održava 17. aprila 2008. godine, od 14:00 – 18:00 časova u Svečanoj Sali Gradske opštine Novi Beograd  u organizaciji Centra za monitoring i evaluaciju.

Opširnije o ovoj konferenciji možete pogledati na zvaničnom sajtu organizatora.

Leave a Reply