IT

Inicijativa Piratske internacionale da dobije status WIPO posmatrača blokirana

Na sastanku Generalne skupštine 3. oktobra 2012, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je odlučila da odloži odluku o prijemu Piratske internacionale (PPI) kao posmatrača u organizaciji do 2013. godine. Podeljena između rasta uticaja Piratskih partija u Evropi i protivljenja pojedinih država članica (u prvom redu SAD, Francuska i Švajcarska), organizacija pod krovom Ujedinjenih nacija je odlučila da ne zauzima nijednu stranu u sukobu već da sačeka predstojeće glasanje o opštim zahtevima za članstvo političkih partija.

Zahtev PPI za posmatračko članstvo je ispunio sve uslove za prijem kao zahtev međunarodne nevladine organizacije i čak je bio podržan od strane Generalnog sekretara WIPO-a. Uprkos tome, Generalna skpština je odlučila da odloži glasanje do sledećeg sastanka 2013. godine. Denis Simonet, koji je poslao zahtev u ime odbora PPI, je za ovu odluku saznao iz medija i ne želi da komentariše ništa dok ne dobije formalni odgovor WIPO-a.

Međunarodnim NVO posmatračima u WIPO-u je dozvoljeno da prisustvuju sastancima i radnim grupama čija je “tema od direktnog interesa za NVO u pitanju”. Iako WIPO kao organizacija ne spada među fanatične pobornike restriktivnih prava intelektualne svojine i čak je veoma otvorena za alternative, najveći broj posmatrača pripada muzičkoj i filmskoj industriji.

Oni su uglavnom pobornici jačanja zaštite intelektualne svojine i kao takvi u potpunoj suprotnosti vrednostima iza kojih PPI stoji i postoje sumnje da su povezani sa odbijanjem članstva PPI. Među trenutnim posmatračima jedino su Electronic Frontier Foundation i IP Justice organizacije koje imaju drugačiji pogled na intelektualnu svojinu.

Piratski pokret u svetu se očigledno smatra dovoljno važnim da su države poput SAD, Francuske i Švajcarske odlučile da postupe protivno WIPO-voj preporuci o prihvatanju PPI kao posmatrača. Neke druge evropske države su odlučile da se ne izjašnjavaju po ovom pitanju zbog uspeha lokalnih Pirata na izborima. Jedan delegat je izjavio da se evropske države plaše da bi Piratske partije mogle da preuzmu “političku akciju” na lokalnim nivoima ukoliko bi se protivile stavovima zvaničnih delegata na WIPO sastancima.

Smatra se da bi pogled PPI na intelektualnu svojinu koji je suprotan od većinskog WIPO debate učinio dubljim i korisnijim. Pitanja od posebnog interesa kojima PPI želi da prisustvuje na WIPO sastancima su vezana za copyright monopole, slobode na Internetu, razvoj zakona i standarda, ekonomije kopiranja i poslovne modele, kao i primenu copyright monopola.

WIPO je agencija Ujedinjenih nacija posvećena zaštiti intelektualne svojine na globalnom nivou. Broji 184 države članice kao i oko 350 posmatrača.

Leave a Reply