IT

Integracija kompanije Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Beograd u kompaniju Siemens d.o.o. Beograd

Počev od 01.01.2009. godine, na bazi globalne poslovne odluke kompanije Siemens, kompanija Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Beograd će se integrisati u kompaniju Siemens d.o.o. Beograd, što će Siemens IT Solutions and Services omogućiti dalje uspešno poslovanje na tržištu Republike Srbije.

Kompanija Siemens IT Solutions and Services osnovana je pod ovim imenom 2007. godine objedinjavanjem svih Siemens IT kompanija i internacionalni je lider u domenu IT rešenja i usluga. Sa 43.000 zaposlenih i prisustvom u više od 40 zemalja Siemens IT Solutions and Services jedna je od vodećih IT kompanija u Evropi i među deset najvećih u svetu.

Zajedno sa ostalim Siemens grupama, Siemens IT Solutions and Services će svojim korisnicima ponuditi jedinstvena, potpuno integrisana IT rešenja. Svoju jedinstvenu poziciju Siemens IT Solutions and Services bazira na poziciji velike korporacije sa iskustvom koje nema nijedan drugi IT provajder, ima dobar pristup kupcima celokupnog Siemens-a i mogućnost da koristi industrijski know-how svih grupacija.

Osnovni cilj je ostati vodeći IT provajder u odabranim IT segmentima i tako ostvariti značajnu dobit. Siemens IT Solutions and Services već posluje sa većinom kompanija iz različitih industrija što je osnov za uspeh i zauzimanje liderske pozicije

Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Beograd ima dugogodišnju tradiciju vodeće IT kuće u Srbiji (ranije IBIS-SYS, Siemens Business Services), zapošljava preko 100 ljudi koji rade na najsavremenijim tehnologijama da bi proizveli kompletna rešenja po meri korisnika u oblasti aplikativnog softvera, implementacije i održavanja kompleksnih hardverskih i mrežnih rešenja i sigurnosti informacionih sistema.

Siemens je prisutan u Srbiji duže od jednog veka, tačnije od 1887. godine kada je izgrađen niz elektrana i pušteni u rad sistemi javne rasvete u gradovima. Još 1898. godine Siemens je opremio osvetljenje i pogone Narodnog Pozorišta u Beogradu, a 1921. godine isporučio prve tramvaje za potrebe gradskog prevoza Beograda i opremio prvu automatsku telefonsku centralu u prestonici. Šezdesetih godina Siemens se uključuje u obnovu medicinske opreme za klinike, a sedamdesetih nastaje i jugoslovenska mreža međugradskog telefonskog saobraćaja. Nastavljajući stogodišnju tradiciju aktivnog prisustva na tržištu Srbije kompanija Siemens AG Nemačka osnovala je 1996. godine svoju kompaniju Siemens d.o.o. Beograd, sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem angažovanju kompanije u industrijskom oporavku Srbije. Svoj najveći doprinos kompanija daje u oblastima industrije, energetike i medicinske opreme. Pored toga visoko smo specijalizovani u širokom spektru industrijskih rešenja, automatizacije u industriji, proizvodnji elektronskih komponenti, kućnih računara i super servera. U svim ovim oblastima kompanija ostvaruje prestižne rezultate koji su kruna stogodišnjeg uspešnog partnerstva.

Leave a Reply