IT

Intel beleži rekordne finansijske rezultate u prvom kvartalu

Kompanija Intel danas je predstavila prihode ostvarene tokom prvog kvartala u iznosu od 10.3 milijardi dolara. Kompanija je objavila operativnu dobit u visini od 3,4 milijarde dolara, neto dobit od 2,4 milijarde dolara i zaradu po akciji od 43 centa.

Rezultat invetsiranja u vrhunske tehnologije jeste najbolja ponuda proizvoda koju je kompanija ikada imala” izjavio je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor kompanije Intel. „Vrhunski proizvodi u kombinaciji sa rastućom potražnjom na svetskom nivou rezultiraju najboljom ostvarenom zaradom kompanije do sada.

Ključni finansijski podaci ostvareni u prvom kvartalu 2010. godine

 • Prihod PC Client grupe je isti kao u prethodnom kvartalu, sa rekordnim prihodom grupe mobilnih mikroprocesora.
 • Prihod grupe Data Center beleži pad od 8 odsto.
 • Prihod ostalih grupa Intel Architecture beleži pad od 9 odsto.
 • Prihod grupe Intel® Atom™ mikroprocesori i čipsetovi od 355 miliona beleži pad od 19 odsto.
 • Prosečna prodajna cena za mikroprocesore beleži mali rast.
 • Neuključujući isporuke Intel Atom mikroprocesora, prosečna prodajna cena ASP bila je ista kao u prethodnom periodu.
 • Troškovi grupa R&D i MG&A od 3.1 milijarde bili su viši u odnosu na očekivane.
 • Efektivna poreska stopa iznosila je 29 odsto, poklapajući se sa očekivanjima kompanije.

Poslovna prognoza

Prognoza za drugi kvartal ne obuhvata dobit očekivanu od investicija u Numonyx, niti obuhvata uticaje bilo koje druge kupoprodaje, pripajanja ili sličnih poslovnih opcija koje će biti zaključene nakon 12. aprila.

Drugi kvartal 2010. godine

 • Prihod: 10.2 milijarde dolara, plus ili minus 400 miliona dolara.
 • Procenat bruto margine: 64 odsto, plus ili minus nekoliko procenata.
 • Troškovi grupa R&D i MG&A: oko 3.1 milijarda dolara.
 • Uticaj investicija u akcijski kapital i kamata: približno nula.
 • Deprecijacija: oko 1.1 milijarda dolara.

Očekivanja za celu 2010. godinu

 • Procenat bruto margine: 64 odsto, plus ili minus nekoliko procenata.  Prethodna očekivanja iznosila su 61 odsto, plus ili minus 3 odsto.
 • Troškovi (R&D i MG&A): 12.4 milijarde dolara, plus ili minus 100 miliona dolara. Prethodna očekivanja kompanije iznosila su 11.8 milijardi dolara, plus ili minus 100 miliona dolara.
 • Troškovi grupe R&D: oko 6.4 milijarde dolara.
 • Poreska stopa: oko 31 odsto za drugi, treći i četvrti kvartal.
 • Deprecijacija: oko 4.4 milijarde dolara, plus ili minus 100 miliona dolara.
 • Kapitalni troškovi: očekivani troškovi iznose 4.8 milijardi dolara, plus ili minus 100 miliona dolara.

Leave a Reply