IT

Intel beleži rekordne godišnje i kvartalne finansijske rezultate

Kompanija Intel objavila je danas rekordne prihode ostvarene tokom prošle godine u visini od 43,6 milijarde dolara, operativna dobit iznosi 15,9 milijardi dolara, neto dobit je 11,7 milijardi dolara, a zaradu po akciji iznosi 2,05 dolara. Kompanija je generisala oko 16,7 milijardi dolara u gotovini kao rezultat poslovnih poteza, platila je gotovinske dividende u visini od 3,5 milijardi dolara, a iznos od 1,5 milijardi dolara iskorišćen je za kupovinu 70 miliona običnih akcija.

U četvrtom kvartalu, kompanija Intel zabeležila je prihod od 11,5 milijardi dolara. Kompanija je takođe objavila operativnu dobit ostvarenu u četvrtom kvartalu od 4,3 milijarde dolara, neto dobit od 3,4 milijarde dolara i zaradu po akciji od 59 centi. Rezultati ostvareni u četvrtom kvartalu u svim segmentima predstavljaju rekord.

„Godina 2010. bila je najbolja godina u istoriji Intela. Verujemo da će 2011. godina biti još bolja,” izjavio je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor kompanije Intel.

Ključne finansijske informacije za 2010. godinu

 • Prihod PC Client grupe beleži rast od 21 odstot, prihod Data Center grupe beleži rast od 35 odsto, prihod Intel architecture grupe beleži rast od 27 odsto, dok prihod grupe Intel® Atom™ mikroprocesori i čipsetovi iznosi 1,6 milijardi dolara, što predstavlja rast od 8 odsto.
 • Bruto margina iznosi 66 odsto, što predstavlja porast od 10 odsto u poređenju sa 2009. godinom
 • Kapitalni rashodi iznosili su 5,2 milijarde dolara, što je u skladu sa očekivanjima unutar kompanije.
 • Kompanija je iskoristila 1,5 milijardi dolara za kupovinu 70 miliona običnih akcija.

Ključne finansijske informacije za četvrti kvartal 2010. godinu

 • Prihod PC Client grupe ostao je nepromenjen, prihod Data Center grupe beleži porast od 15 odsto, dok su prihodi Intel architecture grupe i grupe Intel Atom mikroprocesori i čipsetovi od 391 milion dolara ostali na istom nivou.
 • Prosečna prodajna cena (ASP) za mikroprocesore neznatno je uvećana.
 • Bruto margina iznosila je 67,5 odsto, nešto više od očekivanja unutar kompanije.
 • R&D i MG&A troškovi od 3,4 milijarde dolara iznosili su više nego što je unutar kompanije očekivano.
 • Neto zarada u visini od 140 million od investicija u akcijski kapital i kamate premašila je očekivanja unutar kompanije.
 • Efektivna kamatna stopa iznosila je 24 odsto, što je manje od 31 odsto koliko je unutra kompanije očekivano.

Poslovna prognoza

Poslovna prognoza kompanije Intel ne obuhvata potencijalni uticaj akvizicija, pripajanja ili drugih poslovnih opcija koje mogu biti zaključene nakon 13. januara.

Očekivanja za prvi kvartal 2011. godine

 • Prihod: 11,5 milijardi dolara, plus ili minus 400 miliona dolara.
 • Iznos bruto margine: 64 odsto, plus ili minus nekoliko procenata.
 • R&D i MG&A rashodi: oko 3,4 milijarde dolara.
 • Uticaj investicija u akcijski kapital i kamate: dobit od oko 200 miliona dolara.
 • Depresijacija: približno 1,2 milijarde dolara.

Očekivanja za celu 2011. godinu

 • Iznos bruto margine: 65 odsto, plus ili minus nekoliko procenata.
 • Rashodi (R&D plus MG&A): 13,9 milijardi dolara, plus ili minus 200 miliona dolara.
 • R&D rashodi: približno 7,3 milijarde dolara.
 • Stopa poreza: približno 29 odsto.
 • Depresijacija: približno 5 milijardi dolara, plus ili minus 100 miliona dolara.
 • Kapitalni troškovi: očekivano je da će iznositi 9.0 milijardi dolara, plus ili minus 300 miliona dolara.

Za dodatne informacije o rezultatima i prognozama kompanije Intel, posetite: www.intc.com/results.cfm.

Leave a Reply