intel
IT

Intel ostvario zaradu od 18,9 milijardi dolara

Kompanija Intel danas je objavila godišnji prihod od 53,3 milijarde američkih dolara, dobit od 14,6 milijardi američkih dolara, neto dobit od 11 milijardi američkih dolara i zaradu po akciji od  2,13 američkih dolara. Kompanija je generisala oko 18,9 milijardi američkih dolara u gotovini od poslovnih poduhvata, platila je gotovinske dividende u iznosu od 4,4 milijarde američkih dolara i iskoristila je 4,8 milijardi američkih dolara za otkup 191 milion običnih akcija.

intel

Četvrti kvartal zaredom, kompanija Intel je ostvarila prihod od 13,5 milijardi američkih dolara, dobit od 3,2 milijarde američkih dolara, neto dobit od 2,5 milijarde američkih dolara i 48 centi zarade po akciji. Kompanija je ostvarila zaradu od približno 6 milijardi američkih dolara u gotovini od poslovnih poduhvata, platila je dividende 1,1 milijardu američkih dolara i iskoristila je 1,0 milijardu američkih dolara za otkup 47 miliona običnih akcija.

Kao što je bilo očekivano, u četvrtom kvartalu smo dosta investirali, usled izazovnih tržišnih uslovi,“ izjavio je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor kompanije Intel. „Napravili smo ogroman napredak u poslovanju tokom 2012. godine jer smo ušli na tržište smart telefona i tableta, radeći sa našim partnerima na redefinisanju računara i uveli smo konstantne inovacije i rast u oblasti data centara. Na ulasku u 2013. godinu, proizvodi koje planiramo da predstavimo ove godine daju nam mogućnost da primenimo novi talas Intel inovacija na velikom broju kompjuterskih uređaja.

Ključne finansijske informacije i trendovi za celu 2012.godinu

 • Prihod odeljenja PC Client Group iznosio je 34,3 milijarde američkih dolara, 3 odsto manje nego 2011. godine.
 • Prihod odeljenja Data Center Group iznosio je 10,7 milijardi američkih dolara, 6 odsto više nego 2011. godine.
 • Ostala odeljenja Intel Architecture Group ostvarila su prihod od 4,4 milijarde američkih dolara, 13 odsto manje nego 2011. godine.

Ključne finansijske informacije i trendovi za četvrti kvartal 2012.

 • Prihod odeljenja PC Client Group iznosio je 8,5 milijardi američkih dolara, što predstavlja pad od 1,5 odsto sekvencijalno i 6 odsto na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Data Center Group iznosio je 2,8 milijardi američkih  dolara, što predstavlja porast od 7 odsto sekvencijalno i rast od 4 odsto na godišnjem nivou.
 • Ostala odeljenja Intel Architecture Group ostvarila su prihod od 1,0 milijarde američkih dolara, što predstavlja pad of 14 odsto sekvencijalno i 7 odsto na godišnjem nivou.
 • Bruto margina iznosila je 58 odsto, 1 odsto iznad očekivanih 57 odsto.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A iznosili su 4,6 milijardi američkih dolara, u skladu sa očekivanjima kompanije od približno 4,5 milijardi američkih dolara.
 • Poreska stopa iznosila je 23 odsto, ispod očekivanih 27 odsto.

Poslovna perspektiva

Poslovna perspektiva kompanije Intel ne obuhvata potencijalni uticaj spajanja, akvizicija i drugih poslovnih poduhvata koji mogu biti završeni nakom 17. januara.

 

2013. godina

 • Prihod: nizak jednocifreni porast.
 • Procenat bruto marže: 60 odsto, plus ili minus nekoliko procentnih poena.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: 18,9 milijardi američkih dolara, plus ili minus 200 miliona američkih dolara.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 300 miliona američkih dolara.
 • Depresijacija: 6,8 milijardi dolara, plus ili minus 100 miliona američkih dolara.
 • Uticaj plasmana ličnog kapitala, kamate i ostalo: neto dobit od približno 100 miliona američkih dolara.
 • Stopa poreza: približno 25 odsto.
 • Godišnji kapitalni rashodi: 13,0 milijardi dolara, plus ili minus 500 miliona američkih dolara.

Prvi kvartal 2013. godine

 • Prihod: 12,7 milijardi dolara, plus ili minus 500 miliona američkih dolara.
 • Procenat bruto marže: 58 odsto, plus ili minus nekoliko procentnih poena.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: približno 4,6 milijardi američkih dolara.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 75 miliona američkih dolara.
 • Uticaj plasmana ličnog kapitala, kamate i ostalo: neto gubitak od približno 50 miliona američkih dolara.
 • Depresijacija: približno 1,7 milijardi američkih dolara.

Za dodatne informacije u vezi sa finansijskim rezultatima kompanije Intel, posetite: www.intc.com/results.cfm.

Leave a Reply