IT

Intel posvećen obrazovanju

Konkurentnost, u današnjem svetu globalne ekonomije, unapređenje društvenih uslova, pomoć građanima u usvajanju tehnologije i stvaranje kapacitete za inovacije neki su od osnovnih zadataka države.

Još od osnivanja 1968. godine, kompanija Intel aktivno, u saradnji sa vladama i drugim organizacijama, ulaže napore da se osigura da mladi ljudi, širom sveta, usvoje veštine potrebne da budu i ostanu konkurentni na globalnom novou.

Kompanija Intel je aktivno uključena u današnji sistem obrazovanja kako bi omogućila inovacije, verujući da studenti svih nivoa, širom sveta, zaslužuju da poseduju veštine koje će im omogućiti da u budućnosti postanu inovatori. Jedinstvenost pristupa kompanije Intel ogleda se u saradnji sa vladom kako bi se ove aktivnosti integrisale u sam društveni sistem.

Programi Intel® Education inicijative izraz su sveobuhvatnog nastojanja da se ubrzaju reforme i napredak u sistemu obrazovanja. Intel investira preko 100 miliona US dolara (na globalnom nivou svake godine) u reformu sistema obrazovanja u preko 50 zemalja. Aktivnosti kompanije Intel se usredsređuju na:

  • Unapređenje načina predavanja i učenja kroz praktičnu primenu tehnologije
  • Obrazovanje u naprednoj matematici, fizici, mašinstvu i istraživanju
  • Zagovaranju i promovisnju vanrednosti u obrazovanju

Unapređenje načina predavanja i učenja

Intel® Teach program pomaže nastavnicima da budu bolji predavači kroz treninge na temu integracije tehnologije u predavanja i osposobljavanja za rešavanja problema, negovanje kritičkog mišljenja i sposobnosti za saradnju sa studentima. Ovo je najveći i najuspešniji program tog tipa. Preko 2 miliona učitelja je prošlo obuku u EMEA regionu. Na globalnom nivou, program je obuhvatio preko 5 miliona učitelja, od čega je čak 89% izjavilo da sada primenjuje tehnologiju u procesu učenja i predavanja.

Ovaj program sprovodi se u 25 EMEA zemalja, među kojima su i Nemačka, Austrija, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Rumunija, Italija, Švedska, Poljska i Češka republika.

Intel® Learn program pomaže učenicima u zemljama u razvoju da nauče ključne veštine, sa fokusom na tehnološku pismenost, rešavanje problema i saradnju. Program je pokrenut 2004. godine i do danas ga je prošlo preko 250.000 učenika iz četiri EMEA zemlje.

Intel Computer Clubhouse mreža je sistem koji, u teško dostupnim regijama, omogućava deci pristup vrhunskoj tehnologiji, kako bi mogli postati samouvereni i motivisani učenici. Ideja se zasniva na modelu učenja koncipiranom od strane Bostonskog muzeja nauke i MIT Media laboratorija. Rezultat je da se preko 25.000 dece sreće u više od 100 Clubhouse mesta u 20 zemalja. Projekat se razvija i u devet zemalja EMEA regiona, od čega su šest evropske zemlje.

Napredno obrazovanje u oblasti matematike, fizike, mašinstva i istraživanja

Intel međunarodni sajam nauke i mašinstva najveće je takmičenje za srednjoškolce. Uz razmenu ideja, prikaze svojih pronalazaka i takmičenje za stipendije, ovo je jedan od omiljenih događaja koji okuplja hiljade zainteresvanih mladih naučnika. U 2007. godini, više od 1.500 mladih naučnika iz 51 zemlje takmičilo se za 4 miliona US dolara školarina i nagrada.

Intel® program višeg obrazovanja unapređuje nauku kroz saradnju sa univerzitetima i vladama širom sveta.Ovaj program pomaže izlasku tehnologije iz istraživačkih laboratorija i njihovom plasiranju u lokalne zajednice kroz istraživačke stipendije, forume tehnoloških preduzetnika i mentorstvo tehnologa kompanije Intel. Program obuhvata 20 EMEA zemalja: Belgiju, Bugarsku, Češku, Dansku, Egipat, Francusku, Nemačku, Mađarsku, Irsku, Izrael, Italiju, Holandiju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Španiju, Švedsku, Švajcarsku, Tursku i Ujedinjeno kraljevstvo.

skoool™ Learning and Teaching Technology program omogućuje pristup materijalima iz matematike i fizike putem interneta kroz uključujuće, multimedijalno okruženje sa ciljem unapređenja procesa učenja. Program je dostupan na nekoliko jezika, uključujući arapski, engleski, portugalski, španski, švedski i turski i to u Irskoj, Južnoafričkoj republici, Španiji, Švedskoj, Turskoj i Ujedinjenom kraljevstvu.

O Intelu i korporativnoj društvenoj odgovornosti

Intel, svetski lider u silicijumskim inovacijama, teži razvijanju tehnologija, proizvoda i kontinuiranom unapređenju načina na koji ljudi žive i rade.

Korporativna odgovornost je ključna komponenta globalnog uspeha koji kompanija beleži u poslu. U Intelu, korporativna odgovornost znači da radite prave stvari na pravi način. Kompanija veruje da tehnologija ima moć da inspiriše i transformiše živote ljudi na bolje. Još od svog osnivanja, Intel je utrošio milione sati u volonterskom radu i milijarde dolara u cilju poboljšanja obrazovanja, jačanja svojih zajednica i zaštitu životne sredine.

Kompanija Intel je u svetu priznata kao jedna od vodećih korporacija, najbolji poslodavac i kao globalni gradjanin. Magazin “Fortuna” svrstao je Intel među deset “Blue Ribbon” kompanija (kompanija plave trake), na listama koje uključuju: Najuvaženije kompanije u Americi, Najuvaženije kompanije u svetu, Fortuna 500, Global 500, 20 najznačajnijih poslodavaca za novi početak, Najboljih 100 diplomiranih magistara poslovne administracije. Intel je takođe proglašen najboljom kompanijom za rad žena koje su majke, za kampanju ljudskih prava za korporativno jednaka prava i 100 najboljih korporativnih kompanija, kao i dobitnik mnogih drugih priznanja.

Intel je uložio više od 1 milijarde dolara u programe obuke do sada, i nastavlja sa daljim radom u ovoj oblasti. Za više informacija o ulaganjima kompanije Intel u obrazovanje, možete posetiti stranicu www.intel.com/education.

Leave a Reply