intel
IT

Intel prijavljuje prihod od 12,9 milijardi dolara u prvom kvartalu

Kompanija Intel danas je objavila prihod od 12,9 milijardi dolara u prvom kvartalu, primarnu dobit od 3,8 milijardi dolara, neto prihod od 2,7 milijardi dolara i zaradu po akciji od 0,53 dolara. Kompanija je ostvarilaa približno 3 milijarde dolara u gotovini od poslovnih poduhvata, platila je gotovinske dividende u iznosu 1 milijarde dolara i iskoristila je 1,5 milijardi dolara za ponovnu kupovinu običnih akcija.

“Prvi kvartal je solidno započeo s obzirom da se očekuje da ovo bude još jedna godina rasta za Intel,” izjavio je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor Intela. “U drugom kvartalu videćemo na tržištu prve smart telefone zasnovane na Intel tehnologiji, isporučiti prozvoide zasnovanih na 22- nanomilimetarskoj tri-gejt tehnologiji u velikom obimu, ubrzati patformu našeg najboljeg server proizvoda ikada i tako obezbediti dobru osnovu za rast u 2012 godini i u budućnosti.”

Poslovna perspektiva

Intelova poslovna perspektiva ne uključuje potencijalni uticaj spajanja, akvizicija i drugih poslovnih poduhvata koji mogu biti završeni nakon 17. aprila.

Q2 2012 (GAAP, ukoliko drugačije nije naglašeno)
· Prihod: 13,6 milijardi dolara, plus ili minus 500 miliona dolara.
· Procenat bruto marže: 62 odsto i 63 odsto ne-GAAP (izuzimajući amortizaciju nematerijalne imovine nastale preuzimanjem), za obe plus ili minus nekoliko procenata.
· R&D plus MG&A rashodi: približno 4,6 milijarde dolara.
· Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 80 miliona.
· Uticaj investicija na tržištu hartija od vrednosti i kamatnih stopa: gubitak od približno 20 miliona dolara.
· Depresijacija: približno 1,6 milijardi dolara.

Godina 2012 (GAAP, ukoliko drugačije nije naglašeno)
· Procenat bruto marže: 64 odsto i 65 odsto ne-GAAP (izuzimajući amortizaciju nematerijalne imovine nastale preuzimanjem), obe plus ili minus nekoliko procenata, nepromenjeno.
· Rashodi (R&D plus MG&A): 18,3 milijardi dolara, plus ili minus 200 miliona dolara, nepromenjeno.
· Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 300 miliona dolara, nepormenjeno.
· Depresijacija: 6,4 milijardi dolara, plus ili minus 100 miliona dolara, 100 miliona dolara manje od ranije očekivanog.
· Stopa poreza: približno 28 odsto, niže od ranije očekivanih 29 odsto.
· Godišnji kapitalni rashodi: 12,5 milijardi dolara, plus ili minus 400 miliona dolara, nepromenjeno.

Za dodatne informacije u vezi sa finansijskim rezultatima kompanije Intel, posetite: www.intc.com/results.cfm.

Status poslovne perspektive
Poslovna perspektiva kompanije Intel je dostupna na intc.com i može biti ponovo predstavljena javnosti ili na privatnim sastancima sa investitorima ili drugim licima. Poslovna perspektiva će biti na snazi do zatvaranja poslovanja 15.juna osim ukoliko ne dođe do promena; s tim što će poslovna perspektiva za amortizacije nastale usled akvizicija, uticaj investicija na tržištu hartija od vrednosti i kamatnih stopa biti na snazi do zatvaranja poslovanja 24.aprila. Intelov tzv. “tihi period” će početi od zatvaranja poslovanja 15.juna i trajati do objave o prihodima ove kompanije iz drugog kvartala zakazane za 17.juli. Tokom tihog perioda, sve poslovne perspektive i ostale objave koje su prethodile tihom periodu trebalo bi da se smatraju istorijskim, odnose na period pre tihog perioda i ne budu tema kompanije.

Leave a Reply