IT

Intel prijavljuje rekordni godišnji obrt od 55.9 milijardi dolara

Intel Korporacija danas je prijavila ukupan godišnji promet u vrednosti od 55.9 milijardi američkih dolara, operativne prihode of 15.3 milijardi dolara, a neto prihode od 11.7 milijardi dolara, dok je zarada po akciji bila 2.31 dolar. Kompanija je generisala približno 20.4 milijardi dolara u kešu od aktivnosti, isplatila dividende u vrednosti od 4.4 milijarde dolara i iskoristila 10.8 milijardi za otkup 332 miliona akcija.

U četvrtom kvartalu, Intel je ostvario promet od 14.7 milijardi, operativni prihod od 4.5 milijardi dolara, dok je neto prihod bio 3.7 milijardi, a zarada po akciji 0.74 dolara. Kompanija je ostvarila približno 5.8 milijardi u kešu, od aktivnosti, isplatila dividende u vrednosti od 1.1 milijarde dolara i iskoristila 0.4 milijarde da bi otkupila 115 miliona akcija.

“Četvrti kvartal bio je snažan završetak rekordne godine,” kazao je CEO kompanije, Brian Krzanich. “Ostvarili smo ili prema[ilii ciljeve na nekoliko značajnih polja: osnažili PC poslovanje, uvećali poslovanje sa Data Centrima, uspostavili snažno prisustvo u domenu tableta i ostvarili rast i inovacije u novim oblastima. Imamo i novih zadataka za za 2015. godinu. Unapredićemo profitabilnost u segmentu mobilnih uređaja i zadržati fokus kompanije na naredni talas računarstva.”

Leave a Reply