IT

Intel se nagodio sa AMD-om za 1,25 milijarde dolara

Hardware computers cpu agp vga gpu psu pci  dvi hdd amd intel ati nvidiaIntel i AMD su najavili opsežnu nagodbu kojom će okončati sve postojeće pravne sporove koji se vode između ove dve kompanije uglavnom oko patenata i prava licenciranja.

Prema dogovoru, AMD i Intel će koristiti patente kroz narednih pet godina, a za uzvrat odustaju od ranijih tužbi za povredu intelektualnog vlasništva. Osim toga Intel će platiti AMD-u 1,25 milijardi USD (840 miliona €) za odustajanje od tužbe za monopolističko ponašanje širom sveta. AMD je u tim postupcima tvrdio da Intel nagrađuje one proizvođače računara koji odbiju da koriste AMD-ove procesore.

Leave a Reply