IT

Intel skoool™ sistem učenja i nastavne tehnologije

Vrhunske tehnologije u službi obrazovanja

skoool™ sistem učenja i nastavne tehnologije, razvijen od strane kompanije Intel, vodeće je multimedijalno rešenje za obrazovanje preko uređaja, osmišljen od strane Intel® inovacionog centra. Njegovim stvaranjem, Intel nastavlja izgradnju reputacije inovacionog i edukacionog centra kroz razvoj i primenu vodeće informacione i komunikacione tehnologije u obrazovanju.

skoool™ sistem učenja i nastavne tehnologije je inicijativa kojom kompanija Intel onima koji uče i onima koji predaju, donosi inovativan, interaktivan i uzbudljiv način obrazovanja. Zasnovan na nizu multimedijalnih izvora za učenje i predavanje matematike i fizike, njegova je glavna karakteristika interaktivnost i fleksibilnost primene u različitim mestima sveta, na različitim računarskim platfomama i jezicima. Sistem je prilagođen potrebama kako predavača tako i učenika zahvaljujući pomoći i stručnosti vrhunskih nastavnika koji su saradnjom na ovom projektu doprineli razvoju preko 250 multimedijalnih sadržaja iz matematike i fizike.

„skoool” sistem je prvo pokrenut u Irskoj 2002. godine a potom, 2004. godine, u Velikoj Britaniji, Turskoj i Švedskoj. “skool” je uskoro promovisan i na Tajlandu, u Saudijskoj Arabiji i Južnoafričkoj Republici tokom 2006. godine i Španiji marta 2007. godine. Usledilo je širenje na Latinsku Ameriku, Afriku i Aziju, tokom 2007. i 2008. godine. Skool je do sada dostupan na svim većim svetskim jezicima: arapskom, engleskom, portugalskom i španskom.

Ovaj sistem predstavlja kvalitetan izvor za obrazovanje, bogat multimedijskim sadržajima za srednjoškolce fokusirane na matematiku i fiziku kao glavne predmete. Stalno unapređenje veština u ovoj oblasti postaje trajan zahtev međunarodnog okruženja. Dostupan preko interneta ili u MLE okruženju korišćenjem IMS podsistema zasnovanog na IP broju, kao i SCORM industrijskim standardima, program je specijalno osmišljen kako bi bio integrisan u bilo koje okruženje obrazovanja zasnovano na standardima.

Smetnje u učenju su umanjene lakim pristupom sadržaju preko interneta ili preko myskoool™ i mobileskoool™ handheld uređaja. Myskool pretraživač instaliran na računaru učenika ili predavača omogućuje pristup materijalu bogatom multimedijalnim sadržajima u privatnoj „biblioteci” koja se može koristiti i u offline režimu rada, u učionici, kući ili u pokretu. Pri prenosu sadržaja na PDA digitalne uređaje i mobilne telefone, navigacija i slike su specijalno prilagođene kako bi odgovarale uređaju na kojem se prikazuju. Podešavanja su zasebno rađena predviđajući veliki broj PDA i naprednih multi-media mobilnih telefona.

Preko 200.000 korisnika pristupa adresi www.skoool.ie tokom školske godine, što je broj koji čini 40 procenata srednjoškolaca u Irskoj. U Ujedinjenom kraljevstvu stranici www.skoool.co.uk pristupa 150.000 učionica za sveobuhvatnu nastavu. Dok su u Irskoj korisnici koncentrisaniji na korišćenje ovog servisa u toku svog slobodnog vremena, tokom večeri ili vikenda, u Ujedinjenom kraljevstvu se, zbog lakše dostupnosti i postojanja većeg broja širokopojasnih veza sa internetom u školama, ovoj lokaciji primarno pristupa tokom trajanja školskog dana. Zajedno, ova dva tržišta čine 25 procenata ukupnog broja korisnika širom srednjeg Istoka, Afrike i jugoistočne Azije.

„Skool” sistem učenja i nastavne tehnologije je na WSIS skupu 2003. godine nagrađen sa „World Summit Award” nagradom koju podržavaju Ujedinjene Nacije, a koja se dodeljuje za najbolji e-sadržaj i kreativnost. Pored toga, sve glavne nagrade internet zajednice Irske, uključujući i „Zlatnog pauka” za najbolju „dot.ie” internet stranicu u 2002. i 2003. godini, te „UK BETT” nagradu u 2006. godini za „skool” matematički paket aplikacija i sedam nacionalnih digitalnih media nagrada u toku samo 3 godine, uključujući i „Grand Prix“ nagradu, „e-Learning“ priznanje za kompaniju godine i za najbolji broadband sadržaj za 2004. godinu.

O World Ahead programu kompanije Intel

Skoool sistem učenja i nastavne tehnologije predstavlja deo Intel svetskog programa „World Ahead” – napora kompanije usmerenih ka poboljšanju života kroz olakšan pristup tehnologiji namenjenoj svima, bilo gde u svetu. Fokusirani na stanovnike zemalja u razvoju, integrisani napori kompanije Intel usmereni su na četiri oblasti: dostupnost, povezivanje, edukacija i sadržaj. Skoool sistem učenja i nastavne tehnologije predstavlja ključni deo ovog programa u oblasti sadržaja.

Više informacija o “World Ahead” programu, možete naći na stranici www.scoool.com/intel/worldahead

Leave a Reply