IT

Intel tokom 2008. godine uvećao svoj tržišni udeo u Srbiji i povećao prihode za 17%

IntelKompanija Intel u saradnji sa agencijom za istraživanje tržišnih kretanja Mineco spremila je godišnji izveštaj o poslovanju u Srbiji. Tokom protekle godine ostvaren je zavidan rast tržišta procesora za desktop računare od 13%, tako da je 2008. godina bila jako dobra godina za ovaj segment IT tržišta.

Tradicionalno, domaćim tržištem i dalje dominiraju lokalni PC asembleri, a Intel je u takvoj situaciji uspeo da poveća svoj tržišni udeo na nivou cele 2008. godine za solidnih 2% te je na taj način i na domaćem tržištu uspeo da odigra ulogu globalnog market lidera. Pored rasta isporuka procesora, mnogo više je indikativan podatak da je prihod koji je kompanija ostvarila na domaćem tržištu porastao, sudeći po publikaciji „Sito“, za čitavih 17%.

I dalje je više od polovine lokalno asembliranih računara bazirano na najjeftinijim procesorima, ali su pozitivni trendovi bili itekako vidljivi, pa je tako porast prodaje najskupljih „Core 2 Quad“ procesora od 350%, uz sve bolju prodaju Intel Xeon procesora, dobrim delom zaslužan za rast prihoda kompanije na srpskom tržištu.

Publikacija “Sito09” nudi pregled obima i strukture IT tržišta Srbije za 2008. godinu i prognoze za 2009. godinu. Daje odgovore na pitanja šta se prodaje, ko kupuje i ko prodaje. Inicijativa „Sito“ ambiciozan je projekat koji nudi praćenje tržišnih i tehnoloških kretanja kroz izradu tromesečnih i godišnjih izveštaja fokusiranih na pojedine segmente IT tržišta.

Leave a Reply