intel
IT

Intel u drugom kvartalu profitirao 3,8 milijardi dolara

Kompanija Intel danas je objavila kvartalni prihod od 13,5 milijardi američkih dolara, dobit od 3,8 milijardi američkih dolara, neto dobit od 2,8 milijardi američkih dolara i zaradu po akciji od  0,54 američkih dolara. Kompanija je generisala oko 4,7 milijardi američkih dolara u gotovini od poslovnih poduhvata, platila je gotovinske dividende u iznosu od 1,1 milijardu američkih dolara iiskoristila je 1,1 milijardu američkih dolara za kupovinu akcija.

„Drugi kvartal obeležilo je dobro poslovanje i konstantan napredak u oblasti data centara i Ultrabook i smart telefona,” rekao je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor kompanije Intel. „Na prelazu u treći kvartal, naš rast će biti slabiji nego što smo očekivali usled zahtevnih makroekonomskih kretanja. Uz bogat miks predstavljenih Ultrabook uređaja, tableta i telefona zasnovanih na Intel procesorima tokom drugog kvartala, u kombinaciji sa dugoročnim investicijama u oblasti proizvodnje, dobro smo pozicionirani za ostatak godine.”

Poslovna perspektiva

Poslovna perspektiva kompanije Intel ne obuhvata potencijalni uticaj spajanja, akvizicija i drugih poslovnih poduhvata koji mogu biti završeni nakom 17. jula.

 

Treći kvartal 2012 (prema opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (GAAP), ukoliko ne bude promena)

         Prihod: 14,3 milijarde američkih dolara, plus ili minus 500 miliona američkih dolara.

         Procenat bruto marže: 63 i 64 odsto, ali ne prema GAAP (izuzimajući amortizaciju nematerijalne imovine nastale preuzimanjem), obe plus ili minus nekoliko procenata.

         R&D i MG&A rashodi: približno 4,6 milijardi američkih dolara.

         Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 80 miliona američkih dolara.

         Uticaj investicija na tržištu hartija od vrednosti i kamatnih stopa: približno nula.

         Depresijacija: približno 1,6 milijardi američkih dolara.

 

Godina 2012. (prema opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (GAAP), ukoliko ne bude bilo promena)

         Prohod beleži rast između tri i pet odsto u odnosu na prethodnu godinu, što je pad u odnosu na prethodno očekivani rast.

         Bruto marža: 64 i 65 odsto, ali ne prema GAAP (izuzimajući amortizaciju nematerijalne imovine nastale preuzimanjem), obe plus ili minus nekoliko procenata.

         Rashodi (R&D i MG&A): 18,2 milijarde američkih dolara, plus ili minus 200 miliona američkih dolara, što predstavlja pad od 100 miliona američkih dolara u odnosu na prethodna očekivanja.

         Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 300 miliona američkih dolara, nepromenjena.

         Depresijacija: 6,3 milijarde američkih dolara, plus ili minus 100 miliona američkih dolara, što predstavlja pad od 100 miliona američkih dolara u odnosu na prethodna očekivanja.

         Stopa poreza: približno 28 odsto, nepromenjena.

         Godišnji kapitalni rashodi: 12,5 milijardi američkih dolara, plus ili minus 400 miliona američkih dolara, nepromenjeni.

 

Za dodatne informacije u vezi sa finansijskim rezultatima kompanije Intel, posetite: www.intc.com/results.cfm.

Leave a Reply