IT

Internet u Republici Srpskoj

Agencija Prime Communications sprovela je istraživanje stavova građana Republike Srpske tehnikom usmenog intervjua na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Uzorak je obuhvatio 850 građana, definisanih kao opšta populacija Republike Srpske starija od 18 godina. Primenjen je više-etapni stratifikovani slučajni uzorak, a istraživanje je realizovano od 06. do 12. novembra 2007. godine za potrebe Magazina Intermezzo i web portala Intermezzo.ba.

IStraživanje je ukalzalo da Internet koristi manje od trećine građana Republike Srpske. Samo 11% građana Republike Srpske se izjasnilo da internet koristi svaki dan.
Ista situacija je i sa posećivanjem internet portala, koje redovno posećuje 7%, a još 21% ih posećuje po potrebi. Pristup internetu je najčešće kod kuće, a po 6% pristupa internetu sa posla i sa javnih mjesta.

Evo i detaljnijih podataka:

Koliko često koristite internet?

Pristup internetu je najčešće kod kuće, a po 6% pristupa internetu sa posla i sa javnih mjesta.

Koliko često posjećujete internet portale?

Pristup internetu je najčešće kod kuće, a po 6% pristupa internetu sa posla i sa javnih mjesta.

Gdje imate pristup internetu?

Leave a Reply