Događaji · IT

Iskustva i rezultati u primeni EDI standarda

U Beogradu u hotelu Hajat održana je EDI konferencija na kojoj su prikazana prva iskustva i rezultati u primeni EDI(Electronic Data Interchanges). EDI obuhvata softverske pakete za elektronsku razmenu poslovnih podataka. Konferenciju je organizovala organizacija GS1 za Srbiju. Jagoda Mladenović direktor ove organizacije je otvarajući skup istakla da je GS 1 poslovni jezik koji obuhvata 4 grupe standarda i podržava primene EDI.

Na skupu su predstavnici Privredne komore Srbije (PKS) i kompanija: METRO Group Solutions, DELTA MAXI, dm-drogerija market, PIONIR i ITM Group pokazali svoja iskustva i pripreme za primene EDI.

PKS se prijavila Ministarsvu za telekomunikacije i informaciono društvo za dobijanje akreditacije da postane sertifikaciono telo. Predviđeno je da regionalne privredne komore postanu registraciono telo. Sertifikati će biti rešenje domaće kompanije i sva preduzeća će ga dobiti besplatno.

DELTA MAXI sada ima internu elektronsku razmenu dokumenata u kompaniji a do kraja 2008. će završiti projekat da bi od 2010. godine sa svim dobavljačima koristila EDI.

U nastavku konferencije svoju ponudu EDI rešenja su prikazali: Panteon Group, 8bit i COMARCH. Sve ove kompanije kao EDI provajderi imaju zapažena iskustva i reference i spremne su da našim kompanijama ponude rešenja i pomoć pri uvođenju EDI.

Primene EDI omogućuju brojne korisne efekte kao što su: redukcija troškova za rad, poštanske usluge, papir i dr, ubrzavanje procesa obavljanja administrativnih poslova, eliminacija grešaka pri ponovnom unosu podataka, porast produktivnosti i ekonomičnosti rada, širenje poslovanja na nova tržišta, „on line“ nabavka robe i dr.

Leave a Reply