IT · Telekomunikacije

Istraživački trendovi u radio komunikacijama i primena u inteligentnim energetskim mrežama

Novi Sad, petak, 03.07.2009. g. od 11:00h, ZBORNICA FTN-a U NOVOM SADU, Trg Dositeja Obradovića 6. IEEE Serbia and Montenegro Section – IEEE Joint Chapter Power Electronics-Industry Application-Industrial Electronics Soc.- Novi Sad, organizuje predavanje-Research Trends in Radio Communication and Application to Smart Grids, a predavač je Prof. Dr BRANKA VUČETIĆ, IEEE Fellow, Sidney University.

Predavanje prof. Dr Branke Vučetić, se održava u okviru 87. sastanka IEEE ogranka u Novom Sadu, a u saradnji sa Odsekom za računarsku tehniku i komunikacije, Departmana za računarstvo i automatiku FTN-a (Fakultet tehničkih nauka. Novi Sad).

Abstract: U ovom predavanju biće dat pregled novih trendova u istraživanju u radio telekomunikacijama. Teme obuhvataju distribuirano kanalsko kodovanje, kooperativne bazne stanice, principe mrežnog kodovanja, visetruki pristup zasnovan na mrežnom kodovanju i primenu modernih radio sistema u inteligentnim energetskim mrežama.

Leave a Reply