IT

Istraživanje internog tržišta štampe vrednog 50 milijardi evra potvrđuje ključnu ulogu IT-a u štampi

Sudeći po rezultatima do sada najobimnijeg istraživanja korporativnih odeljenja za reprografiku (CRD) i internih odeljenja za štampu, organizacije bi mogle značajno da poboljšaju poslovne performanse ovih odeljenja većim učešćem IT-a.

Nezavisno istraživanje sponzorisala je kompanija Canon a sproveo ga je tim sa Ročester instituta za tehnologiju koji je intervjuisao skoro 700 menadžera korporativnih odeljenja za reprografiku (CRD) lii internih štamparija i analitičara industrije od decembra 2008. do februara 2009. godine. Rezultat je „Korporativna reprografika: trendovi i prilike“, sveobuhvatni trenutni pregled tržišta korporativne reprografike kakvo je danas, koji dokazuje sve veći značaj IT-a za uticaj digitalnih tehnologija na ovo rastuće tržište.

Iako korporativna odeljenja za reprografiku tradicionalno koriste analognu tehnologiju u formi ofset litografskih sistema za štampu, digitalni kolor i crno-beli produkcijski štampači zamenili su ofset litografiju kao dominantnu tehnologiju štampe u CRD odeljenjima zahvaljujući povećanoj sposobnosti. Sada se oko polovine svih produkcijskih štampača prodaje CRD odeljenjima, čiji je broj oko 44.200 širom sveta. Kao rezultat, korporativna odeljenja za reprografiku postala su integralan deo organizacionih komunikacionih mreža i IT infrastrukture, i zato su sve više odgovornost IT direktora.

To nije zanemarljiva dodatna odgovornost obzirom da je 90% ispitanih organizacija ocenila štampu kao „kritičnu“ za svoje poslovanje, i u proseku troše oko 2% godišnjeg prometa na štampu (i internu i eksternu). Međutim, izveštaj pokazuje da mnoge organizacije ne uspevaju da shvate pun potencijal svojih CRD odeljenja zbog manjka optimizovanih operacija. Izveštaj takođe ističe da CRD odeljenja zaslužuju veću pažnju menadžmenta i da ako se efikasno vode mogu uštedeti do 30% troškova štampe van organizacije i poboljšati poslovne performanse svoje matične organizacije. IT odeljenja sada imaju vodeću ulogu u povećanju efikasnosti digitalno orijentisanih CRD odeljenja.

Trend upošljavanja interne štampe

Izveštaj pokazuje da postoji trend angažovanja interne štampe u CRD odeljenjima zbog povećanja kvaliteta štampe i fleksibilnosti koju nude digitalni štampači. Sigurnost podataka, uključujući integritet, takođe je jedan od primarnih razloga za internu štampu u organizacijama, posebno onim iz oblasti finansija, uprave, obrazovanja i medicine. Kako je sigurnost jedan od prioriteta i IT odeljenja, zajednički koordinisani pristup u obezbeđivanju najbolje prakse može biti kritičan za poslovanje. Ako CRD odeljenja mogu da povećaju svoju sposobnost i kapacitete za isporuku poslova po zahtevu, onda postoji prilika za organizacije da angažovanjem većih obima štampe interno, postignu odgovarajuće koristi u vidu poboljšane IT kontrole i bezbednosti. Ova poboljšanja je moguće postići implementacijom specijalizovanog softvera koji obezbeđuje veću automatizaciju i povećavanjem IT veština kod CRD osoblja.

Ostala otkrića iz izveštaja o istraživanju CRD odeljenja uključuju sledeće:

Rast Interneta imao je veliki uticaj na rad CRD odeljenja – preko 65% dokumenata (ovaj procenat raste) dostavljeno je elektronskim putem u 2008. godini, a veliko pomeranje sa radnog toka zasnovanog na papiru desilo se pre više od decenije. Mnoga CRD odeljenja implementirala su „Web-to-print“ rešenja – koja kombinuju generisanje dokumenata korišćenjem internet aplikacija i značajnu komercijalnu produkciju posla – kako bi iskoristili smanjenje grešaka u procesu naručivanja poslova. Većina CRD odeljenja ističe da je „Web-to-print“ ili nadmašio njihova očekivanja ili više od toga. Slično, više od pola CRD odeljenja koja imaju pristustvo na mreži prijavila su odličan nivo zadovoljstva internih korisnika – korisnici preferiraju efikasnost i jednostavnost naručivanja štampe preko mreže.
CRD odeljenja usvajaju digitalnu ’ubitačnu aplikaciju’, štampu varijabilniih podataka (VDP), ali to rade polako. Dok je 94.1% ispitanika imalo VDP rešenje, u mnogim slučajevima ono je došlo kao deo digitalnog paketa i smatralo se da je komplikovanije nego što je moralo da bude. Zbog toga, u proseku samo 27% korporativnih odeljenja za reporografiku koristi VDP redovno.
IT odeljenja imaju značajnu ulogu u podržavanju CRD odeljenja kako bi osigurala da organizacije optimizuju svoj povraćaj investicije tako što će:

Podržati korišćenje softverskih alata za automatizaciju radnog toka (workflow automation software tools) kao što je „Helix Production Workflow“. Ovaj softver koji nudi kompanija Canon, može da usmeri upravljanje dokumentima i njihovu isporuku, smanji greške, optimizuje upotrebu hardvera, asistira u širim sistemskim integracijama i obezbedi upravljanje informacijama, koje će doprineti održivim poboljšanjima u efikasnosti i dugoročnoj uštedi
Pomoći CRD odeljenjima pri produktivnoj upotrebi alata za štampu varijabilnih podataka (VDP) i to kroz obezbeđenje upravljanja podacima i ekspertizi izvlačenja podataka. To bi pomoglo prodajnim i marketing timovima i CRD odeljenjima pri upotrebi podataka o kompaniji i korisnicima za produkciju efikasnijih personalizovanih komunikacija, koje mogu da pokrenu poslovanje, povećaju stopu odziva i dodatno poboljšaju tokove gotovine
Pomoći CRD odeljenjima pri korišćenju „Web-to-print“ alata za optimizovanje usluga internim korisnicima, povećanje korišćenja kapaciteta i podizanje nivoa zadovoljstva
Razumeti specifične sposobnosti izlaznih uređaja CRD odeljenja i pomoći CRD odeljenjima da privuku poslove štampe na prikladan način ili ih prenesu na druge uređaje u kompanijskoj floti prema specifikaciji i parametrima isporuke.
Mark Loun, marketing menadžer odeljenja Strateški marketing za profesionalna rešenja kompanije Canon Europe, komentariše: „Štampa više nije odeljenje ’u senci’. Digitalizacija štampe znači da CRD odeljenja mogu i treba da budu više integrisana u infrastrukutre cele kompanije. Sa pravim nivoom učešća i podrške IT-a, CRD odeljenja mogu biti efikasnija i pružati bolju uslugu, kao i uštedeti novac organizacijama i to povećanjem sigurnosti i omogućavanjem da se štampa obavlja interno.

„Izveštaj ’Korporativna reprografika: trendovi i prilike’ daje CRD menadžerima i njihovim IT kolegama jasan plan za razvoj, koji sa podrškom dobavljača kao što je Canon, može da podrži organizacije u poboljšanju poslovnih performansi CRD odeljenja. Zahvaljujući Canon-ovoj sposobnosti da isporuči produkcijske sisteme za digitalnu štampu visokih performansi, rešenja za radne tokove i prilagođene usluge za poslovni razvoj ne samo u okviru CRD odeljenja već i u kancelarijskom okruženju, uvereni smo da smo idealno pozicionirani da se obratimo potrebama odeljenja za štampu i IT i pomognemo im da poboljšaju poslovne performanse svojih organizacija.“

Leave a Reply