IT

Istraživanje kompanije Canon o odnosima u poslovnom svetu

Kompanija Canon Europe objavila je rezultate svoje panevropske studije širokog opsega u vezi sa radnim mestom, “Uloga tehnologije u razvijajućim poslovnim odnosima”, koju je izvela kompanija ICM. Istraživanje je analiziralo načine na koji kompanije komuniciraju sa klijentima, kako su se trendovi i navike promenili u poslednjih pet godina i potencijalni uticaj na odnose u poslovnom okruženju.

Rezultati su pokazali značajan porast digitalnih komunikacija u panevropskim organizacijama, u odnosu na period od pre pet godina – 8 od 10 ispitanika (78%) koji više koriste onlajn platforme poput IM-a, mejla, socijalnih mreža, alatki za onlajn kolaboraciju i video konferencije. Ovo je u suprotnosti sa tradicionalnim vidovima komuniciranja, od kojih su neki očekivano u opadanju

 • 22% ispitanika manje telefonira sa fiksnih telefona;
 • 15% njih manje lično prisustvuje sastancima;
 • 32% manje ili uopšte ne prisustvuje poslovnim ručkovima i
 • 34% skraćuje vreme ili ga uopšte ne provodi na sastancima van kancelarije.

Manje interakcije licem u lice sa klijentima, dovelo je do toga da mejl postane ključni faktor ovog porasta konverzacija, ali postoje podaci koji ukazuju na to da su kompanije dosegle stepen zasićenosti – 35% ispitanika navelo je da upotreba mejla nije povećana, a za neke se smanjila u poređenju sa periodom od pre pet godina.

To je otvorilo put prihvatanju novog talasa platformi za digitalne komunikacije. Ipak, rezultati pokazuju znatne varijacije u tome kako ih kompanije usvajaju, što pokazuje nedostatak udruženog razmišljanja kada je reč o odnosu sa postojećim i budućim klijentima.

 • Tačno polovina ispitanika (50%) danas koristi socijalne mreže kao sredstvo komuniciranja na poslu, a 25% koristi chat u većoj meri nego pre pet godina.
 • Učestalost upotrebe alatki za poslovnu kolaboraciju, poput Micorosoft SharePoint ili Huddle, povećana je za 24% tokom poslednjih pet godina, a 57% svih kompanija počelo je da ih koristi u nekom trenutku za efikasniju komunikaciju.
 • Ipak, manji deo ispitanika koristi više video konferencije (21%), dok gotovo   polovina (47%) nikada nije koristila tu mogućnost. U manjoj upotrebi su i online seminari – webinars (13%) sa iznenađujućih 58% ispitanika koji nikada nisu koristili ovaj onlajn medijum.

Kako su komunikacione tehnologije postale sve fragmentisanije, a kompanije nastoje da se izbore sa porastom digitalnog sadržaja (i informacija i medija), organizacije moraju da nađu načina da upravljaju svojim komunikacionim strategijama, u suprotnom rizikuju da oštete poslovne odnose sa klijentima, partnerima pa čak i sa kolegama.

Dr. Gream Kodrington** (Graeme Codrington), autor, govornik i ekspert u ovoj oblasti, rekao je: „Budućnost bilo koje tehnologije komunikacije, bilo da je u pitanju papir, štamparska presa ili PC, oduvek je ležala u tome da se pomogne ljudima kako bi se povezali na što efikasniji način. U tom smislu, eksplozija informacionih tehnologija u poslednje dve decenije pomalo je razočaravajuća“.

„Prenosi se više podataka nego ikada pre, ali čini se da naše ljudske veze imaju manje smisla, manje nas ispunjavaju, manji im je značaj. Krivica leži u našoj nesposobnosti da se brzo prilagodimo novim metodama, novim mogućnostima i novom stilu komuniciranja.“

Geri Horsfal (Gary Horsfall), Direktor konsultantskih usluga, Canon Europe, izjavio je: „Današnje poslovno okruženje u poređenju sa onim od pre pet godina, dramatično se razlikuje. Organizacije se danas susreću sa izazovom uspostavljanja snažnih odnosa sa klijentima, ali na najefikasniji način, uz pomoć najnovijih tehnologija. Postoji tačka rascepa u kojoj se tradicionalna informacija spaja sa novim medijima, a upravljanje i pristupanje ovako velikoj količini digitalnog sadržaja važno je sinhronizovati sa vašim klijentima, a takođe predstavlja ključ kreiranja i uspostavljanja ličnih, smislenih odnosa.“

Pored održavanja fragmentovanih kanala komunikacije, ova studija je ukazala i na bojazan panevropskih organizacija od uticaja koje digitalne tehnologije imaju doprinoseći eksploziji informacija. 39% ispitanika koji su na rukovodećim pozicijama istaklo je da povećanje količine podataka usporava poslovne procese i ocenilo da  glomazni i neefikasni unutrašnji procesi predstavljaju glavnu prepreku poslovnom uspehu u 2011, posebno među većim kompanijama (46%).

„Canon je pokrenuo odeljenje za Konsultantske usluge da bi pomogao klijentima u otkrivanju vrednosti njihovih informacija, a oblast u kojoj ta vrednost ima puni značaj jeste komunikacija sa klijentima,“ dodao je Horsfal. „Izazov je upravljanje tačkom u kojoj se susreću ove nove digitalne tehnologije. Ako se to razume na pravi način, kompanija može značajno da uveća vrednost svog poslovanja. Ako se razume na pogrešan način, kompanija može završiti sa fragmentisanim pristupom internim i eksternim komunikacijama i za to plaćati u dužem vremenskom periodu.“

Nacionalne razlike

Najčešći korisnici digitalnih komunikacija:

 • Francuska i Holandija su među zemljama koje najsporije usvajaju metode digitalnih komunikacija, sa svega 72%, odnosno 71% korisnika koji onlajn pristup koriste više nego pre pet godina. Švajcarska (83%), Velika Britanija (82%) i Finska (83%) najnaprednije su kada je reč o usvajanju digitalnih komunikacija.
 • 40% nemačkih korisnika tvrdi da je obim njihovog mejl saobraćaja isti ili manji nego pre pet godina (uključujući 3% koji nikada nisu koristili imejl), a prate ih Francuzi sa 39% i Holanđani sa 38%.
 • Finska je na pročelju evropskih predvodnica kada je reč o usvajanju novog talasa alatki za digitalnu komunikaciju: zaposleni u Finskoj najbrojniji su korisnici četa (IM) (68% ispitanika koristi IM na poslu), najviše posećuju socijalne mreže (64%) i zajedno sa Nemcima, najveći su korisnici alatki za onlajn kolaboraciju, poput Google Docs ili Huddle (63%).
 • VoIP i webinars najpopularniji su u Nemačkoj, sa zastupljenošću među korisnicima od 59%, odnosno 54%.
 • Zaposleni u Velikoj Britaniji najveći su korisnici video konferencija (59%), a prate ih Francuzi (56%) koji to čine u istoj ili većoj meri nego pre pet godina. Najmanji broj korisnika ovog vida komuniciranja nalazi se u Austriji (18%) i Švajcarskoj (29%).

Korisnici tradicionalnih vidova komuniciranja:

Prisustvo na sastancima:

 • Od svih ispitanih nacija, Austrijanci i Holanđani najviše izbegavaju žive sastanke, sa 45% odnosno 44% ispitanika koji nikada ne idu na sastanke ili ih posećuju manje nego pre pet godina. Ovaj pad je najmanji u Nemačkoj, sa svega 25% onih koji idu manje ili uopšte ne idu na sastanke.

Komunikacija licem u lice:

 • Procenat ispitanika koji su smanjili broj formalnih sastanaka sa klijentima (tj. poslovne sastanke) u proteklih pet godina (manji broj sastanaka ili nikada nije išlo na sastanke):
 • Austrija: 26%
 • Holandija: 22%

Pad u formalnim sastancima licem u lice najsporiji je u Nemačkoj (16%) i u Velikoj Britaniji (18%).

 • Procenat onih koju su smanjili broj neformalnih sastanak licem u lice, ili ih nikada nisu upražnjavali (na primer poslovni ručak) u poslednjih pet godina:
 • Francuska: 37%
 • Finska: 35%
 • Švajcarska: 34%

Upotreba telefona:

 • Sve ukupno, 52% ispitanika povećalo je upotrebu mobilnih telefona tokom proteklih pet godina; ipak, Norveška i Finska, sredine su sa najvećim porastom, sa 65%, odnosno 64% ispitanika koji češće koriste mobilni telefon nego pre pet godina.
 • Upotreba fiksnih telefona najviše je opala u Finskoj, sa 64% onih koji ih nikada ne koriste ili ih manje koriste, a prate ih Norvežani sa 45%. Francuzi i Nemci najmanje su skloni da odustanu od fiksnih telefona (sa 88%, odnosno 85% korisnika koji ih koriste više ili u istoj meri kao i pre pet godina).

Ova studija, koju je izvela kompanija ICM na zahtev Canona, sprovela je ispitivanja u organizacijama u 8 evropskih zemalja: Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Finskoj, Austriji, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji i Norveškoj.

Leave a Reply