Događaji

19. Telekomunikacioni forum TELFOR 2011

DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD,ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, IEEE Serbia & Montenegro COM Chapter poziva zaintersovane na 19. Telekomunikacioni forum TELFOR 2011.koji se održava 22., 23. i 24. novembra 2011. u Sava Centru u Beogradu. Zajedničko svečano otvaranje je u utorak, 22.11.2011, u sali 1/0 Sava centra, u 10:30h.

TELFOR razmatra naučne, stručne, pravne, regulatorne, društvene i ekonomske aspekte telekomunikacija i informacionih tehnologija. Programske oblasti TELFOR-a su Politika, reforme i ekonomika u telekomunikacijama i Tehnike telekomunikacija i informacionih tehnologija. U proteklih 19 godina TELFOR je izrastao u značajnu, IEEE podržanu medjunarodnu manifestaciju regionalnog značaja, koju svake godine poseti oko 2000 posetilaca i na kojoj učestvuje nekoliko desetina domaćih i stranih kompanija.

U okviru TELFOR-a organizuju se regularne sekcije sa recenziranim naučnim i stručnim radovima, seminari, specijalne, tehničke i komercijalne prezentacije domaćih i stranih kompanija, stručne radionice,okrugli stolovi, kao i izložba opreme, uređaja i sistema, softvera i usluga. TELFOR organizuje i posebnu sekciju za studente diplomskih i master akademskih studija, gde su studenti jedini autori radova.

Ove godine za TELFOR je prijavljeno preko 500 radova, što predstavlja povećanje od oko 25%, pri čemu je preko 40% registracija van Srbije iz Finske,Nemačke,Velike Britanije, SAD-a.U okviru studentske sekcije prijavljeno je 35 radova.

Za najbolji naučni rad predviđena je nagrada TELFOR-a “Ilija Stojanović”, dok je nagrada “Blažo Mirčevski” predviđena za najbolji rad mladog autora. Fondacija “TELENOR” nagrađuje najbolje studentske radove sa TELFOR-a

Ove godine, u sklopu TELFOR-a i, održavaju se mnogobrojne aktivnosti:“Regional Conference on Digital Switchover Processes“, „7th International TESLA Symposium“, Regionalni CEO/CTO/SMO/CSO sastanak telekomunikacionih operatora, okrugli sto RATEL-a „Nacionalna širokopojasna mreža (NBN) u Srbiji“, koja predstavlja preduslov daljeg ekonomskog,stručnog I društvenog razvoja.Za ovaj projekat Francuska je prošle godine uložila 4,5 milijardi evra.Na okruglom stolu će biti reči šta zadržati da bude državno,ili možda ne zadržati ništa,nego po povoljnim cenama omogućitida to radi operator, I kako koordinirati operatore tako da korisnik bude zadovoljan .

TELFOR 2011 organizuju DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD,ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU,IEEE SERBIA & MONTENEGRO COM CHAPTER,uz pomoć i saradnju “TELEKOM-a Srbija”, ERICSSON-a D.O.O. iz Beograda, Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, IEEE Regiona 8 (Evropa, Bliski istok i Afrika), kao i više desetina drugih organizacija donatora, partnera i učesnika.

Leave a Reply