Događaji

3D-CADDIT na naučno-stručnom skupu “ETIKUM” u Novom Sadu

U organizaciji Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, pod vođstvom prodekana za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Janka Hodoliča, održan je skup pod nazivom „Edukativni naučno-stručni skup iz merenja i kontrole kvaliteta u proizvodnom mašinstvu i zaštiti životne sredine – ETIKUM“.

3D-CADDIT je na pomenutom skupu učestvovao sa tri javna izlaganja, od kojih su dva bila posvećena ZCorporation tehnologijama i uređajima za 3D štampanje i 3D skeniranje, a treće je bilo posvećeno softveru IronCAD.

Tokom jednoipočasovnog predavanja, akreditovanim posetiocima i gostima skupa predstavili smo ZCorporation tehnologije za 3D štampu i 3D skeniranje, sa akcentom na primeni u mašinstvu. Prezentacije su bile praćene prigodnim video sadržajem, a objašenjeno  je, pored ostalog, kada su ove tehnologije nastale, kako funkcionišu, kao i aspekte moguće primene. Tokom prezentacije prisutni su mogli da pogledaju primere iz prakse u Srbiji i okruženju i da vide urađene 3D modele.

Poseban deo prezentacije je bio posvećen najnovijem ZCorporation Rapid Prototyping uređaju ZBuilder Ultra. To je bilo prvo zvanično upoznavanje dela stručne javnosti u Srbiji sa ovim novim uređajem. Jedna od prezentacija je bila posvećena softveru IronCAD, novom softveru za 3D modelovanje. Ovo je bila prva zvanična prezentacija ovog softvera u Srbiji. Takođe, tokom prezentacije uživo je demonstriran rad i mogućnosti SMART interaktivnih tabli.

Leave a Reply