Događaji

3D-CADDIT u Republičkom geodetskom zavodu

Prošle nedelje na poziv zvaničnika Republičkog geodetskog zavoda, 3D-CADDIT je održaloprezentaciju 2D i 3D tehnologija iz ponude ove firme. Pored ostalog, po prvi put u Srbiji, zvanično us predstavljeni repro sistemi nemačke komapnije ROWE (ROTH+WEBER) koja je lider u proizvodnji opreme za masovnu digitalizaciju i arhiviranje raznih vrsta dokumenata.

Takođe, predstavljeni su i Canon printere velikog formata kao i ZCorporation 3D printere3D skenere.  Prezentacija je bila veoma iscrpna i prisutni su mogli da se upoznaju sa novim kretanjima u modeliranju i predstavljanju geoprostornih podataka u razmeru 2D i 3D. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici sektora koji se bave delatnošću vezanom za 2D i 3D tehnologije.

Detaljno su dati principi rada velikog broja različitih uređaja i opreme kojima se podaci prikupljaju i reprodukuju. Prioritet u prezentaciji sa 2D uređajima dat je uređajima nemačke kompanije ROWE i njihovim novim tehnologijama koje omogućavaju veoma kvalitetan i čist izlaz na kvalitetnim podlogama, koje mogu da se automatski seku, savijaju i pakuju, prema postavljenim uslovima korisnika. O kvalitetu ulazno/izlaznog dokumenta posebno je govoreno, a naročito o uređajima kojima se vrši skeniranje i štampa materijala na osnovu originala koji ima dosta sivog, prljavog i oštećenog, a koji daju veoma kvalitetan odnos crno-belog prikaza bez posebne obrade. Posebno su istaknute kolor osobine i široke skale prirodnih boja koje se mogu realizovati.

Istaknut deo prezentacije je bio na 3D uređajima. Primena ove tehnologije sve je češća i zauzima značajnu ulogu u prikazu prostora, objekata, delova objekata kao i za modeliranje novih oblika.

Leave a Reply