Događaji

5. ITSMF SOUTH EAST EUROPE konferencija

5. Godišnja itSMF South East Europe (SEE) Regionalna konferencija ce biti održana u Beogradu, 1. juna 2011. god. u Sava centru. Misija ove itSMF Regionalne konferencije je da okupi poznate IT stručnjake i servis menadžere u SEE regionu i ponudi im da demonstriraju IT Service Management dobru praksu, razmene njihova profesionalna iskustva i generišu nova znanja u ovoj IT disciplini. Ovaj skup takođe predstavlja idealnu priliku da vodeće IS/IT kompanije promovišu portfolia svojih proizvoda i usluga, približe tržištu najnovija profesionalna dostignuća i prezentiraju primere uspešnih ITSM projekata u Jugo-Istočnoj Evropi.

Tema Konferencije je: Ključni ITSM faktori za uspeh u poslovanju (Key ITSM drivers for Business Success), i u svom sadržaju će pokriti osnovne koncepte Service Management-a, uključujući IT Standardizaciju, IT Governance, Service Excellence, kao i puteve postizanje bolje biznis efektivnosti i unapređenju efikasnosti u digitalnoj ekonomiji i u znanju zasnovanom privrednom kontekstu.

Uzimajuću u obzir najnovija ekonomska kretanja i globalnu recesiju, itSMF Organizacija vidi svoju dužnost da ukaže na beneficije u primeni IT Service Managament koncepata, prednostima upotrebe ITIL i Cobitmetodologija Informacionih Sistema, kao i novih standarda.

itSMF SEE celodnevni skup je sastavljen od stručnih prezentacija, panel diskusija, “round-table“ sesija i „executive briefing-a“ u relevantnim domenima IT Service Managementa, kao i prateće izložbe ITSM 2011 Expo, koja je prva ovog tipa u ovom delu Evrope. ITSM Expo će omogućiti IS/IT, Service Desk i IT Support kompanijama da prikažu svoja rešenja, service management alate i aplikacije, kao i da demonstriraju svoje proizvode i usluge putem interaktivnih radnih sastanaka, live-demo prezentacija i simulacija. itSMF SEE skup će zasigurno omogućiti svim učesnicima da promovišu svoju ITSM ponudu, pronađu klijente i generišu nove mogućnosti u SEE regionu.

Leave a Reply