Izlet 1.
Događaji

AB Soft prolećno savetovanje – Tara 2013

Preduzeće za projektovanje i izradu informacionih sistema, AB Soft iz Beograda već 20 godina organizuje savetovanja svojih korisnika. Ovakvi skupovi su odlična prilika da se korisnici upoznaju sa novinama u aplikacijama, ali i da saznaju na koji način da što bolje iskoriste softverske alate, kako bi informacioni sistem prilagodili svojim potrebama.

Počev od 2011te godine, AB Soft organizuje i godišnja trodnevna prolećna savetovanja. Ovogodisnji skup, treći po redu, održan je od 18. do 20. aprila u hotelu Omorika na Tari. Prisustvovalo je preko 120 učesnika.

Izlet 1.
Glavne teme ovogodišnjeg savetovanja bile su novine u aplikacijama vezane za zakonske izmene, kao i predlog kako da se korišćenjem nekih ređe korišćenih opcija značajno unapredi sistem evidencije i poboljša efikasnst instaliranog informacionog sistema. Posebne sesije održane su za javna preduzeća. Dve studije slučaja koje su predstavljene na Savetovanju omogućile su učesnicima da steknu uvid u neke specifične implemenatcije standardnih AB Soft modula

 

Prvi dan okupljanja na Tari započet je Svečanim otvaranjem. Na otvaranju su goste pozdravili Svetlana Filipović, Izvršna direktorka AB Softa i Gvozden Dimitrijević upravnik  Hotela Omorika.

 

Radni deo ovog prvog dana obeležilo je predavanje vezano za zakonske izmene u PDV evidenciji. Izmene u pdv evidenciji proizašle su iz promena propisa koje se odnose na izmenu poreskih stopa, plaćanje pdva po naplaćenim potraživanjima, Izmene pravilnika o poreskoj prijavi, obavezi evidentiranja ukupnog iznosa nabavljenih dobara, kao i Izmenu poreskih perioda i rokova za dostavljanje poreske prijave. Pojedini obveznici u obavezi su da formiraju interne obračune, a izmenjen je i deo zakona kojie se tiče  PDV-a u građevinarstvu i otkupu sekundarnih sirovina. što je novina koja je takođe prezentovana prvog dana savetovanja. Za korisnike sa deviznim poslovanjem objašnjena je evidencija PDV-a plaćenog prilikom uvoza. Još jednom, date su sugetsije vezane za  postavku PDV evidencije i PDV knjiga, unos i kontrolu PDV-a, obračun, štampanje i dostavu  poreske prijave poreskim organima elektronskim putem kao i za i niz drugih tema vezanih za navedenu problematiku.

 

Predavanja u petak, drugog dana, tekla su u dve seanse. U velikoj Sali hotela Omorika teme su bile specifične mogućnosti koje su ugrađene u standardne module AB Soft informaciog sistema čijim korišćenjem se značajno može povećati produktivnost i efikasnost. Pokazana su i neka specijalna rešenja u postojećim AB Soft modulima kao što su unapređenja vezana za otvaranje, kontrolu i pretragu šifarnika, označavanje dokumentacije u raznim modulima, nove operacije sa cenovnicima, automatske obrade u modulu za proizvodnju i neke druge mogućnosti. Mala sala bila je rezervisana za javna preduzeća. U formi radionice, razrešene su nedoimice i demonstrirane specifične obrade koje se tiču preduzeća ove oblasti.

 

Nakon radnog dela od 4 sata u po dve paralelne seanse, organizovan je izlet na Mokru Goru i Drvengrad. U prijateljskoj atmosferi i po predivnom vremenu učesnici su imali vremena da predahnu i da se upoznaju sa ovim jedinstvenim biserom naše zemlje.

 

Poslednji dan ovog skupa počeo je nešto ranije za komunalna i javna preduzeća. U posebnom predavanju organizovanom za njih, predstavljena je aplikacija za javne nabavke. Za direktne i indirektne budžetske korisnike objašnjeno je kako da dostave izveštaje upravi za trezor za korisnike javnih sredstava, kako da formiraju izveštaje o Obavezama i Izvršenjima korisnika sredstava budžeta i kontinuirano obaveštavaju Upravu za trezor o navedenim promena elektronskim putem, a sve to preko AB Soft IS

Nakon toga, nastavljen je rad u dve paralelne seanse. U velikoj Sali obrađene su dve teme. Prva tema ticala se deviznih obrada i vođenja carinskih magacina, a nakon toga sledilo je predavanje vezano za neke izmene zakona u delu obračuna zarada i sprovođenje tih izmena kroz aplikacije AB Softa. Druga sala bila je rezervisana za IT stručnjake. Tema je bila Cloud servisi u poslovnom okruženju sa primenom na AB Soft informacioni sistem.

 

I ove godine prolećno savetovanje AB Softa pokazalo je da su ovakva okupljanja višestruko korisna. Pored stručnog dela koji je nesumjivo osnovna ideja organizovanja, značajno je uspostavljanje bliže saradnje izmedu stručnjaka kompanija koje koriste informacione sisteme AB Softa. Ovakvi skupovi predstavljaju odličnu priliku za upoznavanje prisutnih sa novitetima u AB Soft aplikacijama i mogućnost da se dodatno informišu o praktičnim primenama ovih rešenja. I ove godine uspostavleni su brojni novi kontakti, a postojeći su obnovljeni I učvršćeni. U kombinaciji radne i prijateljske atmosfere našlo se i dovoljno vremena za opuštanje i zabavu.

Leave a Reply