abbyy
Događaji

ABBYY Effective Business Day

Četvrti po redu poslovni forumu ABBYY Effective Business Day  će se održati 23. maja 2013. godine u Beogradu (Azzaro Business Club, Jurija Gagarina 36, Novi Beograd).

Srbija je donela niz Zakona i propisa koji definišu pravila za izradu, primenu i arhiviranje elektronske dokumentacije i elektronskog poslovanja, koji su stupili na snagu.

 

abbyy

Abbyy Effective Business Day IV će obuhvatiti prezentacije rešenja i dobrih praksi primene  alata i novih tehnologija za elektronsko poslovanje i upravljanje dokumentima koji svojim  naprednim funkcionalnostima mogu zadovoljiti propisane zakonske standarde.

Ove godine, planira se specijalni gost, predstavnik Uprave za Digitalnu agendu  (Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija) otvori EBD IV. Uprava za  Digitalnu agendu je institucija koja je zadužena za obavljanje stručnih poslova koji se  odnose na sprovođenje strategija u oblasti informacionog društva i elektronskih  komunikacija, kao i njihovu primenu.

Osim toga, Direktorka ICT Klastera, Marina Blagojević, predstaviće rad udruženja i ukazati na probleme i potrebe ICT tržišta, na čije bi promene zajedno mogli da utičemo.

Cilj događaja je da se, kroz prezentacije rešenja primene savremenih tehnologija elektronske obrade podataka, na konkretnim primerima iz prakse pokaže na koji način se  kompanijama i institucijama, osim konkurentne prednosti, omogućava da kroz brz protok  informacija, bržu evidenciju i uštedu u resursima, bolje upravljaju svojim poslovanjem,  poboljšaju performanse poslovanja i smanje operativne troškove na duži rok.

Teme:

– Elektronsko upravljanje dokumentima i poslovnim procesima (napredne funkcionalnosti)

– Efikasna primena i primeri upotrebe ABBYY OCR/ICR tehnologija

– Tehnologije elektronskog arhiviranja i čuvanja dokumentacije

– Elektronsko poslovanje (primeri dobre prakse za banke i osiguravajuće kuće)

Leave a Reply