Događaji

AIESEC i Telekom Srbija a.d. na zajedničkom projektu “OpenIT v.4”

Početkom novembra međunarodna studentska organizacija AIESEC organizovala je, četvrti po redu, seminar „OpenIT v.4“ na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, čija je tema bila oblast informacionih tehnologija i komunikacija.

Ovaj četvorodnevni seminar bio je otvoren za sve studente tehničkih fakulteta koji su imali priliku da prisustvuju kvalitetnim predavanjima i radionicama, kao i da se informišu o aktuelnostima na temu telekomunikacija od vodećih kompanija i stručnjaka u našoj zemlji.

Telekom Srbija a.d, kao pokrovitelj ove manifestacije, obezbedio je kvalitetne predavače koji su studentima predstavili kako funkcioniše informacioni sistem jedne velike telekomunikacione kompanije kao što je Telekom Srbija a.d.

Petoro naših kolega iz Direkcije za tehniku i Funkcije žutih i belih strana: Miloš Ćosić, Ana Dizdarević, Dejan Dokić, Dušan Rakić i Filip Rajković studente su upoznali sa radom kontakt centra i virtuelnih servera, računarskom mrežom u enterprise sistemima kao i mobilnim plaćanjem putem SMS-a.

Na osnovu reakcija studenata, moglo se zaključiti da će im u daljem sticanju znanja  biti dragocene informacije koje su čuli od naših kolega.

„OpenIT v.4“ seminar je ujedno bila i prilika da se Telekom Srbija a.d, kao potencijalni budući poslodavac, predstavi studentima jer su poslednjeg dana seminara, pod nazivom „Company Day“, održane prezentacije svih kompanija koje su podržale ovaj projekat.

Leave a Reply