Događaji

Beograd domaćin konferencije o digitalnoj dividendi

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Vlade Republike Srbije saopštilo je da će u sredu i četvrtak, 16. i 17. juna, organizovati ministarsku konferenciju jugoistočne Evrope posvećenu digitalnoj dividendi.

Taj skup biće prilika za dijalog na najvišem nivou o najboljim načinima rešavanja pitanja digitalne dividende u ovom delu Evrope, kako sa ekonomskog, tako i sa socijalnog stanovišta.

Na konferenciji će biti razmatran dalji razvoj jedinstvenog pristupa u rešavanju pitanja digitalne dividende, kao i način na koji mogu da budu iskorišćene sve prednosti koje će doneti korišćenje digitalne dividende.

Teme o kojima će biti reči su i opcije korišćenja digitalne dividende za mobilni širokopojasni pristup, prevazilaženje smetnji sa vazduhoplovnim sistemima, kao i analize najnovijih strategija i tehnologija razvoja.

Poziv za učešće na ovoj konferenciji, koju Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo organizuje u saradnji sa ”GSM Asocijacijom”, upućen je svim državama zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori, kao i Austriji, Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Poljskoj, Rumuniji, Sloveniji i Turskoj.

Leave a Reply