Događaji

Beogradski sajam: ENERGETIKA 2012

Na 8. Međunarodnom sajmu energetike koji će se održati na Beogradskom sajmu od 10 – 12. oktobra 2012. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije veliki doprinos unapređenju ovog sajma i regionalnom povezivanju daće, pored brojnih domaćih izlagača, i velike srpske kompanije među kojima je Elektroprivreda Srbije sa svojim elektrodistribucijama, Termoelektranom „Nikola Tesla“ i Rudarskim basenima Kolubara i Kostrolac, Elektromereža Srbije, Srbijagas i Nafna industrija Srbije, Konzorcijum za konsalting i inženjering u energetici koji okuplja 12 firmi, između ostalih i Rudnap Group, Institut Mihajlo Pupin, Energoprojekt, Termoelektro, Goša Montaža i Goša Fom, Kolubara Metal, kao i firme ABB, HMS Rusija, ATB Sever Subotica, Rade Končar Hrvatska, Gorenje Slovenija, Elektrovat Beograd, Voith Turbo Nemačka, AB Energy Italija, Bio Green Energy i mnoge druge.

Ove godine, po drugi put, održaće se Nacionalna izložba Rumunije na kojoj će se uz podršku Ministarstva energetike i trgovine Rumunije pojaviti brojne rumunske firme i predstaviti svoje proizvode i mogućnosti saradnje u oblasti energetskog sektora. Rumunske firme pokazuju veliko interesovanje za saradnju sa srpskim kompanijama a mnoge od njih traže i predstavnike za tržište Srbije.

Privredno/Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine će i ove, kao i predhodnih godina, organizovati uspešan nastup firmi iz oblasti energetskog sektora Bosne i Hercegovine. To je proteklih godina rezultiralo potpisivanjem Protokola o saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost Republike Srbije koji će se obnoviti i proširiti novim sadržajima.

Leave a Reply