Događaji

Besplatna ECDL edukacija gluvih i nagluvih osoba

IAN poziva sva gluva i nagluva lica sa teritorije Beograda da se prijave za besplatno pohađanje kurseva računara uz sticanje međunarodnog ECDL sertifikata, baštovanstva, socijalnih veština i higijenskog održavanja. Nastava je prilagođena specifičnim potrebama korisnika i odvija se uz pomoć znakovnog prevodioca.

Edukaciju sprovodi Međunarodna mreža pomoći – IAN uz podršku Ministarstva za rad i socijalna pitanja i Microsofta u okviru projekta „Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih“ koji se naslanja na iskustva sličnog pilot projekta sprovedenog pre dve godine.
Prijave za navedene kurseve mogu se izvršiti putem telefona 011/ 7617 197 (radnim danom od 10 do 17h), slanjem SMSa na 063/ 264 491 ili putem e-mejla: [email protected] . Nastava počinje 20. septembra.

Leave a Reply