Događaji

Career days u Novom Sadu

Globalna studentska organizacija AIESEC organizuje projekat „CAREER DAYS“, koji će biti održan 25. aprila u Master Centru u Novom Sadu.

„CAREER DAYS“ predstavlja sajam koji pruža mogućnost ličnog razvoja, razvoja karijere kao i zapošljavanje u vodećim kompanijama iz regiona, koje će biti prisutne na sajmu. Projekat ima za cilj da se mladima predoče imperativi modernog poslovnog okruženja u pogledu razvoja neophodnih veština i sposobnosti. Aktivnosti kojima će se to ostvariti su radionice i sajam edukacija, praksi i poslova.

Ove godine na sajmu će se nalaziti i Regrutacioni Centar. On podrazumeva mogućnost kompanija da pre početka sajma odrede kriterijume za izbor kadrova. Na ovaj način AIESEC će biti u mogućnosti da putem prijava na sajtu izdvoji kadrove koji odgovaraju kriterijumima kompanija. Cilj Centra je brži i kvalitetniji izbor talenata za buduće poslovanje.

„CAREER DAYS“ omogućava kompanijama da na samom događaju osim prikupljanja biografija i predstavljanja kompanije, izvrše i jedan vid selekcije putem interaktivnih radionica. Cilj radionica je da kroz rešavanje zadatih problema i diskusiju, pruže mogućnost da se kompanije bolje upoznaju sa kandidatima za praksu ili posao i da odaberu one koji im najviše odgovaraju.

Svrha projekta je da kod mladih dovede do razvoja samoinicijative i oslanjanje na sopstvene sposobnosti prilikom definisanja svoje buduće profesije, što bi trebalo da dovede do smanjenja nezaposlenosti u zemlji Srbiji. Osim u Novom Sadu, ovaj projekat se realizuje i u Beogradu i Nišu.

AIESEC
Prisustvom na preko 2.100 univerziteta u preko 110 zemalja, sa preko 60.000 članova, AIESEC, najveća je studentska organizacija na svetu, koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo.
Fokusirajući se na razvoj liderstva, AIESEC organizuje više od 470 konferencija, pruža preko 10.000 mogućnosti za stručnu praksu u inostranstvu i više od 10.000 liderskih mogućnosti svojim članovima, svake godine. AIESEC ima inovativan pristup razvijanju mladih ljudi fokusirajući se na izgradnju ličnih mreža i istražujući njihovo usmerenje i ambicije za budućnost.

Leave a Reply