Događaji

CeBIT 2011 – top tema sajma “Work and Life with the Cloud”

Sa novom centralnom temom „Work and Life with the Cloud“ sajam CeBIT 2011 u prvi plan najznačajnijeg svetskog događaja u oblasti digitalne industrije stavlja jedno centralno rastuće tržište u IT-biznisu. Ni o jednoj drugoj IT-temi neće se diskutovati tako intenzivno kao o Cloud Computing. Vodeći eksperti polaze sa stanovišta, da će se Cloud-koncept u narednim godinama znatno proširiti.

„Cloud Computing zauzeo je kurs i na najboljem je putu, da unese revoluciju u celokupan IT-svet“, rekao je Ernst Raue, Predsednik  Deutsche Messe AG u Hanoveru. Prema navodima preduzeća za marketinška istraživanja i savetovanje – Gartner, promet sa Cloud-servisima u svetu već u ovoj godini trebalo bi da poraste na 68,3 milijarde US-dolara. U poređenju sa prethodnom godinom ovo odgovara porastu od 16,6 procenata. Do 2014. Gartner računa sa porastom čak na 148,8 milijardi US-dolara.

Cloud Computing pokreće tržište

Visoka brzina protoka i sve jednostavniji pristup internetu preko mobilnih uređaja predstavljaju bitne pokretače ovog razvoja. Rastuća tražna za Cloud-uslugama za IT preduzeća znači iz temelja novo struktuiranje dosadašnjeg poslovnog sveta. Stoga eksperti smatraju da se IT branša nalazi pred promenom paradigme, čija će posledica biti dalekosežne promene u korisničkim industrijama.

Ponuđači IT rešenja i usluga nalaze se pred izazovom  da prerade voje poslovne modele i da iskoriste enormni potencijal koji pruža Cloud Computing. Uz moto Work and Life with the Cloud’ CeBIT 2011 nudi idealnu platformu za predstavljanje Cloud-koncepta i mogućnosti njegove primene u poslovnom i privatnom okruženju“, zaključio je Raue.

Predstavnici IT preduzeća i donosioci odluka biće u prilici da na CeBIT-u od 1. do 5. marta 2011. steknu sveobuhvatni pregled Cloud-usluga i primena koje se mogu pronaći na tržištu. Orijentaciju će pritom pružiti primeri najbolje prakse iz privrede koji će biti prezentovani na  štandovima preduzeća i mnogobrojnim forumima.

Štaviše, na CeBIT-u 2011 će se predstaviti i Cloud-usluge za potrošače. Oni će imati priliku da saznaju o čemu se zapravo radi kada su u pitanju Cloud-usluge, kako se ostvaruje odgovoran pristup ovim tehnologijama i koje će inovacije uskoro biti na raspolaganju. Od strane privatnih korisnika primena Cloud-usluga je već uveliko prihvaćena.

Za mnoge je odavno svakodna stvar da dele sa drugima fotografije i video zapise putem interneta, održavaju svoj profil na socijalnim mrežama kao što su Facebook ili LinkedIn ili da jednostavno razmenjuju dokumenta preko veba. To ne samo da štedi vreme već dokumenta mogu da se direktno „u oblaku“ menjaju i čuvaju.

Cloud Computing

Cloud Computing označava dinamičko obezbeđivanje i korišćenje IT hardvera, softvera i usluga preko mreže, na primer interneta. Korisnici više ne upravljaju svojim IT okruženjem lokalno, već ga „iznajmljuju“ od jednog ili više udaljenih, eksternih pružalaca usluga. Preduzeća i organizacije svih veličina mogu na taj način da znatno smanje svoje IT troškove povećavajući sveukupnu fleksibilnost.

Pored toga ostvaruju dobit i kroz smanjenje režijskih troškova i povećanje mobilnosti, a dalje mogućnosti za uštedu se nalaze u načinu obračunu usluga prema upotrebi. Korišćenje usluga na zahtev omogućuje eliminaciju skupih prekomernih kapaciteta i lakše prilagođavanje sezonskim kretanjima, izmenjenim uslovima na tržištu itd.

Leave a Reply