Događaji

CeBIT 2014 predstavio “Datability” kao vodeću temu sajma

Najavljena je glavna tema narednog CeBIT-a, sajma broj 1 u svetu digitalne tehnologije: “Datability”. Termin je odabran kako bi doveo u vezu “Big Data” (veliku količina podataka) sa potrebom za održivošću i odgovornošću pri njihovoj upotrebi.

cebit-2014

Kako je najavio Oliver Frese, član Upravnog odbora CeBIT-a, “Datability” na CeBIT-u govori o mogućnosti (sposobnosti) da se velike količine podataka koriste na održiv i odgovoran način. “Radi se o sposobnosti preduzeća da kroz analizu postojećih podataka pronađu nova rešenja (nove mogućnosti) za optimizaciju i efikasnije korišćenje sredstava. Cilj je da se pruže koristi običnim ljudima, bilo da su u pitanju pacijenti u zdravstvenom sektoru, putnici u vazdušnom i drumskom saobraćaju ili online kupci.” Frese dodaje da je stručno i sigurno upravljanje velikom količinom podataka sastavni deo pravilnog funkcionisanja globalne ekonomije i da je CeBIT jedina platforma gde predstavnici biznisa, vlada i nauke mogu da se skupe i vode međunarodni dijalog o ovim važnim pitanjima.

“Datability” uživa veliku podršku izlagača na CeBIT-u za koje analiza i sigurnost podataka predstavljaju najvažniji trend digitalne industrije. Dr. Dieter Kempf, predsednik BITKOM-a navodi: “Digitalizacija danas dovodi do pojave velike količine podataka, a u isto vreme nas obavezuje da te podatke koristimo na smislen, bezbedan i odgovoran način. IT zaštita igra ključnu ulogu u tome. Analiza velike količine podatka nije samo tehničko pitanje, već takođe bitan društveni i politički problem. Zato nameravamo da na CeBIT-u prodiskutujemo o ovim važnim aspektima iz svakog ugla.”

Izlagači na CeBIT-u 2014 predstaviće širok spektar IT rešenja od kojih su mnoga već u potpunosti razvijena i spremna za implementaciju, promovišući na taj način poboljšanu efikasnost kroz čitav spektar poslovnih oblasti, uključujući odnose sa klijentima, razvoj proizvoda i marketing.

Leave a Reply