cebit-2014
Događaji

CeBIT 2014 se unapređuje u cilju još jasnijeg fokusiranja

CeBIT 2014. je dobio novi termin održavanja: od 10. do 14. marta, a i ubuduće će sajam trajati od ponedeljka do petka.

Jasnim orijentisanjem ka potrebama i ciljevima poslovnih klijenata i čvrstim povezivanjem izložbenog i kongresnog programa, vodeća svetska IT izložba CeBIT sigurno korača u pravcu daljeg rasta. „Radićemo na daljem unapređenju jakog jezgra CeBIT-a“, rekao je na konferenciji za štampu u utorak, 4.6.2013. gospodin Oliver Frese (Freze), član Upravnog odbora Deutsche Messe AG zadužen za CeBIT.

cebit-2014

Kako navodi Frese, CeBIT se u proteklim godinama sve više razvio u međunarodni stručni sajam svetske informacione i telekomunikacione branše. Tako je udeo stručnih posetilaca kontinuirano rastao, da bi na proteklom CeBIT-u dostigao najvišu vrednost od 82 procenta. Svaki treći posetilac dolazi iz top-menadžmenta svog preduzeća. 60 procenata stručnih posetilaca iz preko 100 zemalja posećuje jedino CeBIT, ni jednu drugu izložbu u IT branši. Svi ovi faktori doveli su do velikog zadovoljstva kod izlagača, od kojih je većina zabeležila sjajne rezultate u pogledu uspostavljanja poslovnih kontakata. Uz osvrt na budući razvoj Frese je izjavio: „CeBIT je već sada vodeći međunarodni poslovni IT sajam i konferencija za stručnjake, a mi smo rešeni da tu poziciju učvrstimo i dalje unapredimo.“ Ova posvećenost će biti naročito jasna na sledećoj izložbi. „Kako bismo izlagačima i posetiocima pružili još jasniju orijentaciju, sajam će imati osam tematskih oblasti. Razvićemo nove ponude za specifične ciljne grupe i proširićemo već bogati konferencijski program“, objavio je Frese.

Dosadašnja struktura sa četiri platforme biće preoblikovana u tematske oblasti koje reflektuju tržište iz ugla donosilaca odluka uključenih u savremeni poslovni proces. To su: Enterprise Resource Planning & Data Analysis, Enterprise Content Management, Web & Mobile Solutions, IT Services, Security, Communication & Networks, Infrastructure & Data Centers i Research & Innovations.

Ove tematske oblasti će dopuniti ponude razvijene za specifične ciljne grupe. Oblast „Global Sourcing Area for Devices & Accessories“, na primer, pokriće kompletan spektar komponenti, perifernih i “end-user” uređaja, a biće namenjena agentima nabavke i distributerima. „Planet Reseller“ će ostati mesto za susret trgovaca na veliko i maloprodaje. Rešenja za javnu upravu će se i dalje predstavljati u okviru „Public Sector Parc“. Oblast zapošljavanja i pronalaženja kadrova će biti još bolje zastupljena na CeBIT-u: inicijativa “TectoYou” koja je imala premijeru na ovogodišnjem sajmu dobiće značajno unapređeni format.

Obimna ponuda “CeBIT Global Conferences” sa više od hiljadu seminara, predavanja i foruma, biće strukturirana na jasniji i pregledniji način. “Već godinama je CeBIT najveća IT konferencija na svetu. Želimo da naglašavanjem pravih tema i njihovim povezivanjem što više istaknemo ovu snagu CeBIT-a”, rako je Frese.

CeBIT će ubuduće biti još više usmeren ka aktuelnim megatrendovima, koji će biti identifikovani u konsultaciji sa vodećim predstavnicima vendora tj. snabdevača i korisnika IT rešenja. Ovaj pristup ima za cilj pokrenutanje dublje diskusije o značajnim temama, kao dodatak u odnosu na zvaničnu vodeću temu sajma koja se bira svake godine. Na ovaj način CeBIT dopunjuje svoj konferencijski program i potvrđuje poziciju vodeće platforme za globalni dijalog i transfer znanja.

Kako bi se učvrstila poslovna orijentacija sajma, donešena je odluka da se u narednoj godini pomeri vreme održavanja sajma. “CeBIT će i dalje biti organizovan u martu, kako bi se preduzećima dao impuls na početku nove poslovne godine. Promena je da ćemo u budućnosti organizovati sajam od ponedeljka do petka.” Tako će CeBIT 2014. početi 10. marta a vrata će za posetioce zatvoriti 14. marta.

Organizator sajma „Deutsche Messe AG“ planira da naredne godine značajno proširi asortiman usluga na sajmištu. Tako će posetioci ubuduće moći da koriste bežični internet u halama i na otvorenom sajamskom prostoru potpuno besplatno. Takođe je u cenu ulaznice, koja će za jedan dan iznositi 60 evra, biti uključena i garderoba.

Predsednik nemačkog IT udruženja BITKOM, Prof. Dieter Kempf, pozdravio je fokusiranje CeBIT-a na poslovni segment i sve mere koje iz toga proizilaze. „Mi svesrdno podržavamo ovaj pravac razvoja CeBIT-a. „100 % Business“ orijentacija sajma je dobar i logičan korak koji nove prilike za rast. Jako jezgro CeBIT-a će na taj način postati još jače. Za izlagače, od kojih neki ulažu milione evra u svoj sajamski nastup, ove promene će značiti veću isplativost ove investicije.”

Jan Geldmacher, direktor „Vodafone Global Enterprise“ i predsednik obora izlagača CeBIT-a, dodaje: „Radujemo se zbog odluke ‘Deutsche Messe’ da u daljem razvoju CeBIT-a u velikoj meri uključi nas, izlagače. Ovaj pristup obezbediće nadalje da struktura i sadržaj sajma budu u najvećoj mogućoj meri prilagođeni potrebama izlagača.”

Leave a Reply