Događaji

Cisco nagrada za partnera 2008 godine za MDS

Na Cisco Partner Samitu 2009, održanom od 2. do 4 juna u Bostonu, MDS Informatički inženjering je proglašen za Partnera godine u javnom sektoru za područje Istočne Evrope

Cisco kao vodeća svetska kompanija, iz godine u godinu bira najuspešnije partnere u određenim regijama. MDS je nastavio tradiciju započetu još 1997 kada je osvojio prvu nagradu za najboljeg Enterprise partnera godine, pa zatim nagradama iz 2005 godine te i2007 godine. Dobijena priznanja samo su dokaz profesionalnosti i kontinuiranog napredka MDS-a u dostizanju glavnog cilja tj. stalnog zadovoljenja očekivanja i potreba krajnjih korisnika.

Na samoj dodeli nagrada, okupio se veliki broj Cisco channel i strateških partnera, koji su tokom seminara razmenjivali planove i vizije budućeg poslovanja, diskutovali o postojećim problemima i poslovnim trendovima i predstavljali rešenja i alate koji se koriste u svakodnevnom poslovanju.

Tema samita, pod nazivom “Zajedno Lideri”, je bila način prevazilaženja trenutne loše ekonomske situacije na globalnom tržištu.

Samitu je prisustvovalo oko 1500 partnera, a ostalim partnerima koji su nisu bili direktni učesnici, omogućena je virtuelna komunikacija i pregled samita pomoću video streaminga. Ova vrsta tehnološke virtuelizacije omogućava lakšu komunikaciju među partnerima, međusobnu interakciju i vernu zamenu stvarnog prisustva samitu.

Leave a Reply