Događaji

“Cloud computing roadshow” u Beogradu

Kompanija IDC najavila je da će 11. oktobra organizovati drugu po redu godišnju konferenciju “Cloud Computing Roadshow 2012”, u hotelu “Hyatt” u Beogradu.

“IDC Cloud Computing Roadshow 2012” će pružiti pregled inovacija u cloud computing-u, a učesnici će se baviti novim modelima koji on cloud omogućuje, a koji čine ključne poluge za mnoge usluge: software-as-a-service, platform-as-a-service, infastructure-as-a-sevice, “mash-up” aplikativne modele itd.

Prognozira se da će cloud modeli pružiti “demokratski” pristup u informacionim tehnologijama, a sigurno će omogućiti kompanijama da budu inovativnije u odnosu na svoje konkurente i to ne na osnovu visine svojih IT budžeta ili dobrih veština, već na osnovu snage svojih ideja i sposobnosti da ih brzo sprovedu u delo.

– Tradicionalni IT sistemi zahtevaju kapitalne investicije, određeno vreme za implementaciju i usklađivanje kako bi pravilno funkcionisali u skladu sa potrebama poslovanja. Nasuprot tome, cloud rešenja nude mnogo kraće vreme za usklađivanje i ne zahtevaju kapitalne investicije. Kompanija plaća uslugu upotrebe cloud rešenja samo onoliko koliko je stvarno troši, čime se troškovi značajno smanjuju i prelaze u operativne troškove – rekao je Atila Madai iz “IDC Adriatics”

Leave a Reply