Događaji

Kompanija ComTrade IT Solutions and Services nastupila je u okviru XIII ISDOS e-Governance 2009 konferencije

Konferencija je bila namenjena predstavnicima ministarstava, predstavnicima organa javne uprave i lokalne samouprave, menadžerima i zaposlenima u kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom e-Government sistema, telekomunikacionom sektoru, istraživačkom i obrazovnom sektoru, kao i drugim učesnicima u procesu izgradnje e-Governmenta.

U okviru konferencije, koja za cilj ima da predstavi tehnologije i rešenja koja mogu doprineti bržem razvoju elektronske uprave i IT infrastrukture u Srbiji, kompanija  ComTrade IT predstavila je svoja 2 rešenja: Informacioni sistem Vlade Republike Srbije i jednošalterski sistem Agencije za privredne registre.

Informacioni sistem Vlade Republike Srbije

Na prezentaciji na kojoj je predstavljen Informacioni sistem Vlade Republike Srbije prisutnima se obratio Vladan Atanasijević, general direktor kompanije Spinnaker New Technologies, a o projektu i o iskustvima korisnika u svakodnevnom radu su govorili:

  • Zoran Martinović, državni sekretar u ministarstvu rada i socijalne politike
  • Miloš Todorović, zamenik Generalnog sekretara Vlade Republike Srbije
  • Petar Janjić, savetnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo
  • Vesna Nikolić, rukovodilac ovog projekta ispred kompanije ComTrade IT Solutions and Services.

Projekat “Informacioni sistem Vlade Srbije” je izveden u rekordnom roku, za šest meseci od strane ComTrade IT Solutions and Services. Prva elektronska sednica Vlade održana je 11. Juna 2009. zahvaljujući implementiranom sistemu.

Članovima Vlade u elektronskoj formi su dostupni svi potrebni materijali za sednicu, a sistemu elektronske sednice pristupaju uz pomoć elektronskih identifikacionih kartica. Na ovaj način Srbija je ušla u red zemalja koje na elektronski način vode funkcionisanje sednice Vlade.

Preuzmite prezentaciju

Video prilog možete da pogledate na http://www.live-e.tv/comtrade

Jednošalterski sistem registracije privrednih subjekata u Agenciji za Privredne Registre

Zajedno sa klijentom Agencijom za Privredne Registre (APR), Comtrade je predstavio dugogodišnje partnerstvo u razvoju i implementaciji brojnih sistema i usluga koje ova javna institucija pruža, zahvaljujući kojim je i Svetska Banka prepoznala Srbiju kao jednog od vodećih reformatora javne administracije.

Projekat jednošalterskog sistema Agencije za privredne registre predstavili su:

  • Branislav Dobrosavljević, CIO Agencije za privredne registre
  • Marija Mihajlović, rukovodilac projekta ComTrade IT Solutions and Services
  • Mićo Basara, ispred ComTrade IT Solutions and Services, kao izvođača projekta.

Primena jedošalterskog sistema registracije privrednih subjekata počela je 6. maja. Uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije objedinjuju se procedure za registraciju i dobijanje PIB-a, skraćuje se vreme poslovanja i preskaču se dodatne administrativne barijere za pokretanje poslovanja u Srbiji.

Preuzmite prezentaciju

Leave a Reply