Događaji

ComTrade IT Solutions and Services na IT Future Roadshow 2009

U Beogradu u hotelu Zira, u petak 26. juna kompanija Fujitsu Technology Solutions održala je manifestaciju pod nazivom „IT Future Roadshow 2009“ na kojoj je poslovnim korisnicima informacionih tehnologija iz Srbije predstavila najvažnije promene i novitete u svom poslovanju i ponudi na tržištu do kojih je došlo njenom potpunom integracijom u Fujitsu grupu.

Na ovom redovnom godišnjem susretu sa korisnicima, prvom u novoj organizaciji, prezentovani su tehnološki noviteti i trendovi u domenu dinamičkih IT struktura, serveri, sistemi za skladištenje podataka i rešenja ove kompanije i njenih partnera – sa fokusom na virtuelizaciji IT okruženja i optimizaciji korišćenja ovih resursa u firmama.

Svoje učešće na skupu imao je i ComTrade IT Solutions and Services, koji čine kompanije Spinnaker New Technologies i HERMES SoftLab. Učesnicima skupa kompletnu ponudu sa kojom kompanija nastupa u 13 zemalja na 2 kontinenta predstavila je Aleksandra Popović.

Leave a Reply