Događaji

ComTrade ITSS podržao sajam “Invest in Serbia 2010”

Finalna manifestacija takmičenja lokalnih samouprava u promociji investicija “Invest in Serbia 2010”, u organizaciji USAID-ovog Programa podsticaja ekonomskom razvoju opština održana je 31. marta 2010. u Kristalnoj dvorani hotela Hajat u Beogradu.

Trideset opština i gradova izlagalo je zajedno sa svojim istaknutim predstavnicima i učestvovalo u demonstriranju kapaciteta za privlačenje novih i zadržavanje postojećih investitora. Paralelno sa sajmom, održane su i dve panel diskusije u kojima su učestvovali ambasadori stranih zemalja i lideri uspešnih kompanija. ComTrade ITSS se na sajmu predstavio kao partner grada Kragujevca, a kompaniju je zastupala koleginica Ivana Bošković iz kancelarije u Kragujevcu.

Štandove, marketinške i komunikacione veštine lokalnih samouprava ocenjivali su stručni žiri i publika na finalu takmičenja u Hajatu. Ceo događaj je završen svečanim proglašenjem pobednika i dodelom nagrada od strane potpredsednika Vlade Srbije i ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića, potpredsednika Vlade Srbije za evropske integracije i ministra za nauku i tehnološki razvoj Božidara Đelića i Ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića.

Kako ComTrade ITSS podržava rast, razvoj i inovativnost, demonstrirano je kroz priču o partnerskom poduhvatu, a kompanija je takođe podržala učešće Grada Kragujevca na ovoj manifestaciji. U zanimljivoj priči o poslovnom uspehu i saradnji ComTrade-a, Univerziteta u Kragujevcu (PMF) i lokalne samouprave u rešavanju problema privrede prikazana je proaktivnost i kompletna dinamika međusobnih odnosa. Primer je govorio o odnosu između privrede, obrazovnog sektora i javne uprave, uspešnoj poslovnoj saradnji koja se ogledala u sprovođenju specijalističkih informatičkih obuka. Ova priča o saradnji s jedne strane ukazuje na problem sa kojim se privreda suočava (nedostatak kvalitetnog IT kadra), a s druge – na proaktivnost i kreativnost lokalne samouprave u rešavanju tog problema, korak po korak (Organizacija obuka po principu ComTrade letnje škole programiranja).

Još jednom je pokazano da je ComTrade ITSS podržava razvoj IT sektora, mladih, ambicioznih IT kadrova, kao i svaki vid saradnje sa lokalnom samoupravom i obrazovnim institucijama iz regiona.

Leave a Reply