Događaji

Danas započinje SMART E-GOVERNMENT 2010

ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije) u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije i profesionalcima iz oblasti IT tehnologija u javnom i privatnom sektoru, otvaraju danas  Šestu međunarodnu Konferenciju i Izložbu SMART E-GOVERNMENT 2010

Konferencija i Izložba će se održavaju se  danas i sutra u u Hotelu Continental, Beograd, a konferenciju otvara Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije.

SMART E-GOVERNMENT Konferencija će prikazati vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave. Sledeći najnovije svetske trendove, na Konferenciji će biti prikazane brojne prezentacije vodećih kompanija u razvoju savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa.

SMART E-GOVERNMENT je namenjen rukovodiocima i IT menadžerima iz državnih organa, javnih preduzeća i lokalne samouprave kao i predstavnicima domaćih IT kompanija. Organizator ove Konferencije je pozvao predstavnike državne administracije i biznisa, uključujući vladine IT stratege, industrijske lidere, univerzitetske profesore i nezavisne eksperte, sa ciljem da se na jednom mestu razmotre rastući trendovi u standardizaciji novih tehnologija za izgradnju modernog informacionog društva.

Leave a Reply