Događaji

Dani BEST-a – drugi ciklus projekta

Udruženje studenata tehnike Evrope BEST iz Novog Sada, organizuje drugi deo ciklusa projekta ,,Dani BESTa – prijem i obuka volontera”  koji je od izuzetnog značaja za Univerzitet u Novom Sadu i podržan je od strane grada Novog Sada. Drugi deo projekta će se održati od 15. do 21. decembra 2014. godine.

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST (Board of European Students of Technology) iz Novog Sada je neprofitna, apolitična studentska organizacija. Novosadski ogranak međunarodnog udruženja studenata tehnike Evrope – BEST je jedan od 96 lokalnih BEST grupa, koje se nalaze na isto toliko univerziteta u 33 države širom Evrope.

Projekat ,,Dani BEST-a”

Na petodnevnom događaju „Dani BESTa – prijem i obuka volontera“ studenti će imati priliku da slušaju radionice raznih karaktera (volonterizam i liderstvo koje će držati Andrija Gerić, pisanje CV-ja, unapređenje prezentacionih veština, priprema za intervju za posao i mnoge druge). Projekta ima za cilj da ukaže mladima koliko je bitno neformalno obrazovanje, šta je to sve što jedan student pored fakulteta može da radi i kako dodatno da se unapređuje. Očekuje se da bude obučeno do trideset studenata po ciklusu koji će steći svest o važnosti volonterizma. Cilj ovog projekta je promocija različitih vidova volonterskog rada studentima novosadskog Univerziteta.
Sve radionice i treninzi su besplatni.

Više informacija i raspored možete naći na:
https://www.facebook.com/BEST.Novi.Sad
http://www.bestns.org.rs/
http://bestns.org.rs/dani-besta/

Prijave za učešće u ,,Danima BEST-a” na:
http://bestns.org.rs/dani-besta/prijava/

Leave a Reply