Događaji

Digitalizacija kulturne baštine

Od 30. septembra do 2. oktobra na Filološkom fakultetu u Beogradu biće održana 11. međunarodna naučna konferencija “Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu”.

Konferencija će se fokusirati na očuvanje dokumentarno-istorijske, kulturne i naučne baštine u cilju oplemenjivanja nacionalnog i globalnog pamćenja, te doprinosa razvoju demokratičnosti znanja na “otvorenom putu” oblikovanja memorije sveta koji je suočen sa izazovima obrazovanja i razvoja intelektualnih sloboda.

Leave a Reply