Događaji

CTRL+S – koliko znamo o digitalnom nasilju?

 U okviru obeležavanja Svetskog dana mladih, omladinska organizacija Centar E8 pokreće kampanju CTRL+S sa ciljem edukacije i prevencije digitalnog nasilja među mladima.

Kampanja pod sloganom CTRL+S, u okviru programa „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama-Menjaj pravila”, će se sprovoditi u 10 gradova Srbije kroz edukativne sadržaje u direktnom radu sa mladima i putem aktivnosti koje će se odvijati na Internetu.

Uporedno sa tim, lansiraće se video klipovi u kojima učestvuju poznate ličnosti i pojedinci/ke koji su aktivni radii zapaženi na internet. Oni će u pomenutim video klipovima sa javnošću podeliti svoja negativna iskustva kao i konstruktivne savete u cilju razvoja svesti o posledicama koje reči i dela na Internetu imaju.

Prema istraživanjima, 90% mladih u Srbiji poseduje računar i značajan deo svog vremena povodi na internetu, mobilni telefon poseduje 96% starijih osnovaca i 99% srednjoškolaca. 12% je imalo dodira sa nasiljem na internetu, 8% je iskusilo neželjeno snimanje mobilnim telefonom ili kamerom, 7% je dobijalo nasilne SMS poruke, 12% ima iskustva sa nasilnim telefonskim pozivima. Podaci iz istraživanja takođe kažu da je čak 84% učenika i učenica bilo nekada u ulozi pasivnog posmatrača/ice digitalnog asilja, a 52% srednjoškolaca/ki, odnosno 48% učenika/ca osnovnih škola oje misle da bi im ro a p n posećuje sajtove za k ditelji br nili da ih osećuju. Centar E8 pokreće kampanju CTRL+S koja će se baviti prevencijom digitalnog nasilja među mladima, koji često nisu svesni činjenice da nasilje na Internetu može imati efekte kao i fizičko ili psihičko nasilje u realnosti. Naš cilj je da edukujemo mlade i da ih naučimo da Internet treba koristiti ali uz punu svest o posledicama koje r či na Internetu imaju, kao i o tome kako da prepoznaju i reaguju na nasilje e kom potencijalno mogu biti izloženi. Kampanja pod sloganom CTRL+S, u okviru programa “Prevencija rodno zasnovanog nasilja u lokalnim zajednicama‐Menjaj pravila”, će se sprovoditi u 10 gradova Srbije kroz edukativne sadržaje u direktnom radu sa mladima i putem aktivnosti koje će se odvijati na Internetu. Uporedno sa tim, lansiraće se i video klipovi u kojima učestvuju poznate ličnosti i pojedinci/ke koji su istaknuti u svom radu na Internetu. Oni će u pomenutim video klipovima sa javnošću podeliti svoja negativna iskustva kao i onstruktivne savete u cilju razvoja svesti o posledicama koje reči i dela na ntern tu imaju.

Govore:

  • Vojislav Arsić, izvršni direktor – Centar E8
  • Nenad Borovčanin, državni sekretar – Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
  • Michel Saint-Lot, direktor – UNICEF (biće potvrđeno)

Poziv (pdf)

Za sve dodatne informacije: Marina Ugrinić, Centar E8, tel: 060/4088864, e-adresa:[email protected]

Leave a Reply