Događaji

Diskusija o primeni eSEE Agende+

Centar za razvoj Interneta, uz podršku Fonda za otvoreno društvo, realizuje projekat podrške integraciji Srbije u jedinstveni informacioni prostor Jugoistočne Evrope.

Cilj ovog projekta jeste da otvori raspravu o koordiniranom sprovođenju aktivnosti iz akcionog plana Vlade Srbije za realizaciju Agende za razvoj informacionog društva u regionu jugoistočne Evrope (eSEE Agenda+).

Projekat će biti fokusiran na pet tematskih oblasti. Svaka od oblasti biće prvo razmotrena na pripremnom sastanaku, a potom i na tematskom okruglom stolu. Konačne preporuke povodom svake teme biće formulisane u pisanom obliku i dostavljene svim ključnim akterima.

Pripremni sastanci biće održani u sledećim terminima:

ponedeljak, 25. maj, 12h
Tema #1: Obezbeđivanje dostupnosti brzog i bezbednog Internet pristupa

utorak, 26. maj, 13h
Tema #2: Podsticanje razvoja što bogatijih digitalnih sadržaja i usluga

sreda, 27. maj, 12h
Tema #3: Stvaranje okvira za razmenu podataka između državnih institucija

četvrtak, 28. maj, 12h
Tema #4: Harmonizovanje pravnog okvira za informaciono društvo i medije

petak, 29. maj, 12h
Tema #5: Upravljanje elektronskim identitetima

Mesto održavanja svih pripremnih sastanaka je Klub Plato na 5. spratu
Palate Beograd (Beograđanka), Masarikova 5.

Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju pripremnim sastancima, te da svojim iskustvom i znanjem doprinesu kvalitetu diskusije.

PrilogVeličina
Izvod iz Akcionog plana za eSEE Agendu+.pdf196.31 KB

Leave a Reply